onsdag 13 juni 2012

Obama girl föga intresserad av Obamas omval

Det är inte första gången Amber Lee "Obama girl" uttryckt sin besvikelse på sin sin 2008 års politiska crush - nu har hon åter förklarat att hon är föga intresserad av president Obamas omval, något som här diskuteras med en smula humor på Fox News:UPPDATERING:

Här intervjuas Amber Lee också av Sean Hannity:Se även tidigare inlägg:

"Glease" - Alphacat och Obama Girl 20120215

Obama girl inte längre lika störtförälskad 20100131

Obama girl busted 20090327

I Got A Crush on Obama 20080208

Inga kommentarer: