tisdag 26 juni 2012

HD:s dom om Arizonas immigrationslag

Högsta Domstolens beslut om ObamaCare kommer på torsdag. Igår gavs dock besked om Arizonas immigrationsreform som kritiserats hårt av Obama-teamet. HD:s dom gav segrar till båda sidor. Dels förklarade man att det är den federala regeringens uppgift - inte delstaternas - att hantera immigration. Men man lät den mest kontroversiella delen kvarstå: polisens rätt att i samband med arresteringar eller trafikstoppningar kontrollera personernas immigrationsstatus och arrestera dem tills deras status veriferas. En policy Arizona nu när de fått klartecken kommer att börja implementera.

Däremot tillåts Arizona inte förbjuda illegala immigranter från att söka jobb, eller polisen att arrestera vem helst de misstänker vara illegal utan arresteringsorder. Här har MSNBC ett inslag om saken:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyDomen har beskrivits som en seger för båda sidor - dvs såväl för Obama-administrationen som för guvernör Jan Brewer. Här har Fox News också sett inslag om domen där Jan Brewer också intervjuas:En republikan som motsätter sig båda sidor är den republikanske latino-amerikanen Marco Rubio från Florida, som inte vill se lagar liknande dem i Arizona i sin egen hemstat, men däremot förstår varför Arizona agerat som de gjort pg a att Obama-administrationen inte tagit sitt federala ansvar ifråga om att säkra Arizonas gräns mot Mexiko.

Källor: MSNBC, Politico, DN

Se även tidigare inlägg:

Jan Brewer om Arizonas dag inför Högsta Domstolen 20120426

Inga kommentarer: