söndag 24 juni 2012

Juni - en problemfylld månad för Obama-teamet

Juni har inte varit den bästa månaden för Obama (och med Högsta Domstolens beslut om ObamaCares öde på gång kan den bli värre). Här diskuterar en panel på Fox News de problem Obama-teamet haft:Se även tidigare inlägg:

Kampanjerna inför ObamaCare-utslaget 20120624

Inga kommentarer: