torsdag 21 juni 2012

Eric Holder misstroendeförklaras, Obama tillämpar Executive Privilege

Obamas justitieminister Eric Holder har länge stått under skarp kritik från den republikanske kongressmannen Darrell Issa, som är ordförande för Representanthusets Oversight Committee, pg a Holders ovilja att samarbeta ifråga om utredningen av Fast-and-Furious-operationen.

I tisdags möttes de två 40 minuter för att diskutera kongressman Issas krav om tillgång till fler dokument rörande vad Eric Holder, Justititedepartementet och möjligtvis även andra visste om operationen. De kom inte fram till någon lösning och Issa beslöt därför att låta sin kommitté rösta om en misstroendeförklaring av Holder (contempt vote of Congress) för att för att stå i vägen för en kongressutredning - vilket skedde igår, där man röstade med 23 mot 17 röster (Enligt partilinjerna i kommittén) för en misstroendeförklaring - vilket innebär att man nu eventuellt, såvida Holder inte börjar samarbeta, kommer att gå vidare och rösta i det fulla Representanthuset om saken.

Händelsen fick dock president Obama att för första gången åberopa executive privilege - rätten att i egenskap av maktens ytterst exekutiva representant motsätta sig utredningen ifråga. Detta inverkade dock inte på omröstningen, som Darrell Issa likväl gick vidare med. Obamas intervention har dock väckt ytterligare en spin-off-debatt om den exekutiva makten, och Obamas makt i synnerhet.

Här har MSNBC ett inslag om saken:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyFast and Furious var givetvis en operation som helt gick överstyr - och Obama-administrationen förtjänar skarp kritik för saken. Utredningen som nu görs driver Issa enligt min bedömning på fullt legitima grunder. Däremot kan frågan ställas om samma slags utredning hade gjorts om en republikansk administration styrt - förmodligen skulle de då vara lika ovilliga som demokraterna nu är att pressa sin justitieminister lika hårt.

Med det sagt är Eric Holder en riktigt dålig justitieminister - och den (jämte Joe Biden) i Obamas kabinett jag kritiserat hårdast. Hans/Obamas - visserligen tillfälliga, men likväl - löjliga överväganden om att kanske åtala den fd Bush-administrationen, hans desperata försök att åtala Khalid Sheik Mohammed i en civil domstol i New York, hans hantering av Fast and Furious och hans (med tanke på kritiken mot Bush) synnerligen hycklande försvar av Obamas drönarkrig (en metod jag själv inte motsätter mig - däremot anser jag att Holder, och även Obama, tillämpar två helt olika standarder där en sak är fel om det görs av någon annan, men rätt om de själva anser sig behöva göra det) - gör honom till en justitieminister vars egna juridiska principer är svåra att förstå och bara går att tolka som att de skapas utifrån den rådande situationens mest politiskt gynnsamma scenario. Och en sådan justitieminister är givetvis inte mycket att ha. Vilket måste jämföras med Bushs justitieministrar som i likhet med sin chef, åtminstone var principfasta. Holder demonstrerar dock samma egenskap som hans egen chef visat många prov på: nämligen att det är svårt att vara principfast när ens principer inte bygger på den verklighet man är tillsatt att försöka hantera.

Utredningen av Fast and Furious av största vikt - och skandalen kan inte sopas under mattan. För närvarande är dock debatten om Obamas bruk av Executive Privilege mer intressant än den sedan länge pågående Fast and Furious-utredningen, där vi fortfarande måste vänta på svaren.

Källa: CNN Se även tidigare inlägg:

Fast and Furious: ATF släppte vapensmugglaren 2010 20120320

Inga kommentarer: