söndag 24 juni 2012

Kampanjerna inför ObamaCare-utslaget

Såväl Obama- som Romney-temaet förbereder sig för HD:s beslut om ObamaCare - ett beslut som kan komma så tidigt som imorgon. Här har MSNBC ett inslag om vad domen kommer att innebära för de två kandidaterna:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyHär har New York Times också en artikel specifikt om hur Obama och hans team förhållit sig till processen i Högsta Domstolen.

Se även tidigare inlägg:

Inför HD:s ObamaCare-utslag 20120608

Inga kommentarer: