torsdag 28 juni 2012

Idag avgörs ObamaCares öde

I eftermiddag svensk tid kommer Högsta Domstolens beslut om ObamaCare och då främst huruvida försäkringsmandatet är förenligt med konstitutionen eller ej. En majoritet av amerikaner motsätter sig reformen även om somliga enskilda delar däri är önskvärda. Här har Fox News ett inslag om saken:Mer om ämnet i SVD.

Se även tidigare inlägg:

Kampanjerna inför ObamaCare-utslaget 20120624

Inga kommentarer: