onsdag 27 juni 2012

USA sänder fångar till andra fängelser

Guantanamo-basen är ett högfunktionellt fängelse, med en mängd såväl rättigheter för fångar, som tillgång till läkarvård och rättigheter i enlighet med såväl internationell som amerikansk lagstiftning.

Guantanamobasen har dock fått kritik från internationellt håll - trots att USA givetvis håller en avsevärt högre standard i såväl moraliskt som praktiskt avseende - än de flesta andra länder på jorden. Kritiken har emellertid gjort att USA nu drar sig för att hålla terrorister fängslade, och Obama föredrar som bekant att avrätta extrema terrorister på plats framför att fängsla dem.

En mängd terrorister och misstänkta sådana fängslas emellertid fortfarande. Men istället för att föra dem till Guantanamo eller något annat amerikanskt fängelse så lämnas de istället över till helt andra länder. Och dessa länder har inte samma standard som USA.

Eli Lake skriver på Daily Beast här om USA:s kamp mot terrorister i Somalia - och vad som där händer med de terrorister som fångas levande. I fängelset i hamnstaden Bosaso sitter 393 fångar i ett fängelse för 300. Förhållande är fruktansvärda, och sedan 2009 har 16 personer tillfångatagna av USA skickats dit. Eli Lake beskriver i sin artikl på Daily Beast fängelset som följande:

summer temperatures easily top 110 degrees. Overcrowded, underfunded, and reeking of urine, the Bosaso Central Prison could make even the most dedicated insurgent regret ever getting into the terrorism business.


Och vidare:

Obama’s plan to get America out of the international jailer business means that developing-world prisons have picked up the slack.


Han fortsätter sedan att beskriva förhållandena för fångarna på fängelset i med överfulla celler, nerpissade toaletter, insekter i cellerna och vakter som skadat fångarna.

FN och USA arbetar dock för att förbättra förhållandena i fängelset, och USA:s underrättelsetjänst vill att fångarna behandlas humant, men att det är svårt att se till att så blir fallet på distans. Läs hela artikel på Daily Beast.

Detta visar en del av problematiken - såväl med omvärldens kritik mot USA:s fängslande av terrorister som Obama-administrationens dåliga hantering av detta. Istället för att förklara för världen att USA behandlar fångar humant (och öppet visa skillnaderna mellan GITMO och andra terrorfängelser) och sedan fortsätta hålla fångar inlåsta i amerikanskt förvar valde Obama att döda de värsta på plats med drönare och i kommandoräder och därefter låta länder med i princip obefintliga möjligheter att låsa in övriga fångar förhållanden som med hundra procents säkerhet hade varit bättre om det administrerats av USA.

En liknande sak hände när USA lämnade över sina fångar i Irak till irakiska myndigheter, när rapporter om tortyr och missförhållanden snabbt blev betydligt mer aktuellt än det var när USA fört befälet.

Under andra världskriget var såväl Tyskland som Japan snara med att kapitulera till (och fly mot) väst för att där tillfångatas av engelsmän och amerikaner istället för av ryssarna eftersom de var tämligen övertygade om att USA och England skulle behandla dem mer humant. De hade givetvis rätt.

Den läxan glömde dock Europa helt bort i sin blinda kritik av Guantanamo - och tyvärr har USA idag en president som också tycks ha glömt historiens viktiga läxa: nämligen att USA inte bara är starkast utan också moraliskt överlägset alla alternativ som någonsin funnits.

Källa: Daily Beast

Se även tidigare inlägg:

Fd GITMO-fångar återvänder till terrorism 20120309

Inga kommentarer: