onsdag 27 juni 2012

Om Romneys syn på HD:s Arizona-dom och immigration

Mark McKinnon - George W. Bushs fd medarbetare, kommenterar här Romneys kommenterar till HD:s domslut om Arizonas immigrationslag. McKinnon förklarar att George W. Bushs till skillnad från Romney inte backade från immigrationsfrågan.

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyRomneys inställning till immigrationfrågan är om något minst sagt "grumlig" och i primärvalet var immigrationsfrågan det ämne han hanterade sämst. Men Obama har heller inte lett i frågan - och såväl Obama som Romney verkar mest hantera frågan som en politisk fråga, snarare än som en hjärtefråga - vilket skiljer dem båda från USA:s förre president.

I sammanhanget måste dock också sägas att det även fanns en annan politiker som brann för frågan. Det var John McCain, och om han hade vunnit 2008 så hade situationen mycket väl kunnat se mycket annorlunda ut idag.

Se även tidigare inlägg:

McCain kritiserar Obamas svaga ledarskap 20120626

Inga kommentarer: