torsdag 28 juni 2012

HD godkänner ObamaCare

Högsta Domstolens utslag om ObamaCare har fallit - och med 5 mot 4 röster upprätthöll man det som var det kontroversiella med lagen: mandatet som kräver att alla amerikaner skaffa sjukförsäkring, och straffas om de inte gör det.

Chefsdomare John Roberts, som skrev utslaget förklarade att kravet om att köpa försäkringar inte innebär att Kongressen har rätten att reglera handel (det har de inte) men däremot har de rätt att kräva skatt. Och att ta ut extra skatt på dem som inte har försäkring är ungefär samma sak som att man beskattar dem som köper bensin etc.

Skatten kan heller inte anses vara ett straff, resonerade Roberts eftersom de som inte skaffar försäkring inte kan dömas till fängelse.

Utslaget är en väldigt stor seger för president Obama som därmed fått se sin största inrikespolitiska reform bekräftas av landets högsta juridiska instans.

Utfallet är också en stort nederlag för den konservativa rörelsen - vars kritik mot ObamaCare varit och är skarp - och en kritik som med all säkerhet inte kommer att upphöra. Frågan är nu hur Mitt Romney kommer att hantera detta: kommer han att fortsätta driva sin kampanjproklamering att avskaffa ObamaCare på sin första dag i Vita Huset? Obama själv kommer med all säkerhet att lyfta fram beslutet som en orsak till varför han behöver två år till för att verkligen säkra reformen från dess motståndare.

Det ska bli väldigt intressant att följa resonemangen om denna dom - från såväl liberalt som konservativt håll. John Roberts är en konservativ domare (som nominerades av George W. Bush) - högt aktad i konservativa kretsar. Med hans godkännande av reformen återstår de att se vilka juridiska argument andra konservativa jurister kommer att framföra.

För stunden så har president Obama dock fått rejält (och kanske oväntat) med vind i seglen. Och det är svårt att dra någon annan slutsats än att ObamaCares konservativa och republikanska motståndare fått en minst lika rejäl motvind. ObamaCare går teoretiskt fortfarande att avskaffa - men nu blir det i sådana fall ett helt "republikanskt projekt" utan den uppbackning från Högsta Domstolen som man hade hoppats på.

Källor: DN, MSNBC, Fox News, Politico, SVD

Se även tidigare inlägg:

Idag avgörs ObamaCares öde 20120628

2 kommentarer:

Ulf sa...

Det enda egentligt nya är att obamacare bedömts som icke stridande mot konstitutionen av SCOTUS. Det är tråkigt och svårbegripligt men det betyder inte att saken är avgjord eller att obama "vunnit". Många lagar har godkännts/förkastats av SCOTUS och världen överlevde, man går tillbaka till ritbordet och omformulerar lagen så att den är konstitutionsenlig eller river upp lagen. SCOTUS uppgift är att kontrollera lagstiftningen mot konstitutionen, inte styra dess riktning i övrigt. Och det är en maktdelning - inte en makthieraki med SCOTUS i topp.

Läget för Obama är oförändrat och den enda skillnaden är att republikanerna nu måste riva upp lagen eller rösta igenom något annat istället.

Att obamacare var (och är) stridande mot konstitutionen var argumentationen för att ogiltigförklara obamacare på juridisk väg - nu återstår den lagstiftande vägen.

Vem vet, kanske vi om ett år bevittnar obamacares avskaffande under president Romney och inser att dagens dom visade sig hjälpa Romney och aktivera republikanerna inför valet mer än ett annat domutslag hade gjort...

http://hotair.com/archives/2012/06/28/romney-raises-over-100000-in-less-than-an-hour-after-scotus-ruling/

Ronie Berggren sa...

Jag håller helt med om allt det där. Men republikanerna har förlorat ett juridiskt argument - nämligen det att ObamaCare inte bara är dålig lagstiftning, utan också att det direkt strider mot Konstitutionen.

Det sistnämnda är en stämpel ingen president vill ha, och som Obama nu också slipper.