lördag 11 april 2009

Gates vill finansiera hybridmilitär

Försvarsminister Robert Gates lade i onsdags fram ett förslag för Pentagons budget 2010 på 534 miljarder dollar. Budgeten syftar till att omforma Pentagons verksamhet till att förbereda sig på framtida hybrida krig - dvs krig mot konventionella vapenmakter och terrorister samtidigt. Medan kalla kriget präglades av konventionell krigsföring, så har "kriget mot terrorismen" präglats av icke-konventionell sådan - men Gates menar dock att det finns många tänkbara scenarier där kombinationen av de två kan komma drabba USA samtidigt. Det för närvarande största hotet för ett sådant scenario är Iran, som besitter en någorlunda duglig konventionell krigsmakt, men samtidigt har möjligheter att organisera terroristverksamhet över stora delar av världen.

Robert Gates, som är den ende ministern från Bush-administrationen att tjäna också i Obamas administration fick uppdraget att försöka fixa situationen i Irak. Uppgiften att nu också fixa Pentagon var inget han planerat men ett ansvar få andra än han förmodligen skulle kunna ta. Och en ny försvarsminister skulle förmodligen inte ha kunnat göra det:

“The secretary came in fundamentally to fix the war in Iraq,”
sa Pentagons pressekreterare Geoff Morrell. “But as he did that, he discovered there were bigger problems that somebody needed to fix — and that somebody became him.”

Budgeten är dock inte okontroversiell och kommer att debatteras hätskt i Kongressen eftersom den skär ner på konventionella vapenprojekt som hade kunnat skapa jobb i de olika delstaterna. Några av de saker Gates föreslår läggs på is:

- inköpande av en helikopterflotta för presidenten bestående av 23 helikoptrar för 13 miljarder dollar

- nedskärningar av militärens kontraktanställda från 39% av Pentagons arbetsstyrka till de 26% de hade innan 2001. De kontraktsanställda ska istället ersättas med statsanställda.

- Utförsäljning av Flygvapnets F-22 Raptor-plan år 2011

- Nedskärning på Pentagons tänkta missilförsvar med 1,4 miljarder dollar

Förslagen mötte starka reaktioner från medlemmar i Kongressen. Republikanen Tom Price kallade nedskärningarna "outrageous", och senator Saxby Chambliss sa att han var besviken över nedskärningarna och anklagade administrationen för att vara "willing to sacrifice the lives of American military men and women for the sake of domestic programs."

Gates själv har dock förstått att hans budget inte kommer att köpas utan debatt och säger:

"This is a reform budget, reflecting lessons learned in Iraq and Afghanistan," sa Gates. "There's no question that a lot of these decisions will be controversial."

Alla Kongressmän var dock inte emot förslaget. En som helt ställde sig på Gates sida var John McCain som sa att Gates budget "is a major step in the right direction."

"It has long been necessary to shift spending away from weapon systems plagued by scheduling and cost overruns to ones that strike the correct balance between the needs of our deployed forces and the requirements for meeting the emerging threats of tomorrow I believe Secretary Gates' decision is key to ensuring that the defense establishment closes the gap between the way it supports current operations and the way it prepares for future conventional threats."

Vilka detaljer i budgeten som är bra eller inte är det svårt att som icke-sakkunnig yttra sig om. Men att förbereda militären för ett hybridkrig låter mycket vettigt.

1 kommentar:

Lars Gunther (itpastorn) sa...

Utförsäljning av F-22? Vad blir reapriset?

Menar du inte stoppad tillverkning?