söndag 19 april 2009

Meghan McCain står upp för gay-Republikaner

Meghan McCain talade igår inför den Republikanska gay-gruppen Log Cabin Republicans, och förklarade hur hon vill utmana konceptet gällande vad det innebär att vara Republikan (filmklipp här). Även om frågorna de driver inte i alla avseenden är helt identiska, så går hon definitivt i sin fars fotspår gällande att överbrygga klyftor och utmana sitt eget parti. Det är bra - och Meghan McCains progressiva Republikanism, om vilken hon ämnar ge ut en bok nästa år, ska det bli mycket intressant att läsa.

För att kunna utmana Demokraterna måste GOP breddas såväl inåt som utåt - och fokusera kring de ideologiska kärnfrågorna istället för diverse perifera frågor av olika slag. Med det inte sagt att de måste överge socialkonservatismen (vilket de inte kommer att göra, och Republikanerna har många unga ytterst social konservativa stjärnor i sina led - främst förstås Sarah Palin) men däremot bredda partiet på ett sådant sätt att andra grupper inte känner sig exkluderade. Den uppgiften tycks Meghan McCain ha tagit sig an - det är bra, och det var på tiden att någon gjorde det. Få skulle förmodligen kunna göra det bättre än hon. I ett parti som överlag är mycket mansdominerat (och som inte har någon som kan jämföras med Demokraternas Hillary Clinton) så behövs fler starka kvinnliga profiler i partiet - och fler sådana än de konservativa gaphalsarna Coulter och Ingraham - Meghan McCain är definitivt en sådan, och utgör ett mycket bra Republikanskt kvinnligt komplement till Sarah Palins högerkristna Republikanism.

En annan gestalt som möjligtvis har potential att kanske kunna bli ett Republikanskt kvinnligt ansikte för de konservativa ekonomiska idealen är Donald Trumps dotter Ivanka Trump - Hon är i likhet med sin far inte socialkonservativ, däremot är hon en affärskvinna och därmed likt så många andra sådana i New York emot höga skatter, och för fri företagsamhet (nyliberal, i en europeisk bemärkelse). Jag vet inte om hon är Republikan eller inte, hennes far kritiserade president Bush skarpt pg a Irakkriget, men endorsade däremot i höstas John McCain.

Ms Trump är dock inte på långa vägar politiskt aktiv på samma sätt som Meghan McCain, men skulle hon (eller någon annan snygg, stormrik Republikansk överklassbrud med ekonomisk konservatism som huvudfråga) träda fram inom GOP så skulle partiet bli slagkraftigt på ett helt nytt sätt. Sarah Palin gjorde i höstas en hel del för att väcka de socialkonservativa till liv och få dem att känna sig som en viktig del av partiet - om Meghan McCain gör samma sak för de homosexuella och de Republikanska försvarshökarna, och en annan kvinna detsamma för de strikta marknadskapitalisterna inom partiet, så kommer med säkerhet partiets nationella profil att höjas, och kvinnor som Coulter och Ingraham (som visserligen fyller en viktig funktion, men vars politiska räckvidd pg a deras kontroversiella personligheter är mycket begränsade) kommer inte längre att vara lika framträdande. Och det vore också det för partiets del positivt.

Se även tidigare inlägg:

Republikaner skriver böcker 20090413

Gay-Republikanerna splittras 20090412

Meghan McCain om Obama, om GOP:s framtid och kritiken 20090324

Meghan McCain tar parti för de moderata Republikanerna 20090313

Inga kommentarer: