fredag 20 november 2009

David Gregory inför Senatens omröstning

Senaten röstar imorgon om huruvida Harry Reids reformförslag på 849 miljarder dollar ska börja diskuteras eller ej. För att processen ska kunna fortgå behövs 60 röster. Många tror att Reid kan få igenom 60 röster, men andra är skeptiska. MSNBC:s David Gregory kommenterar här Senatens kommande omröstning:För en skriftlig sammanfattning över läget för sjukvårdsreformen inför morgondagen, så har DN här en utmärkt sådan.

Se även tidigare inlägg:

CBO uppskattar Senatens sjukreformplan 20091119

Inga kommentarer: