onsdag 14 oktober 2009

Gingrich om USA:s kristna arv

Den tidigare Republikanske Representanthustalesmannen Newt Gingrich och hans hustru Callista, intervjuas av Sean Hannity på Fox News, om sitt senaste projekt "Rediscovering God in America" - som syftar på att uppmärksamma USA:s historiska koppling till tro - en koppling som de menar på senare år förskjutits till bakgrunden:Här är en trailer till Gingrichs dokumentär:USA:s kristna historia (och ja, historien är tämligen explicit kristen, eftersom ingen annan religion överhuvudtaget haft något inflytande alls i den amerikanska statsbildningen eller i de politiska kretsarna - vilket i princip fortfarande gäller) och inte minst kopplingen till dess politiska ideologi är en väldigt intressant - och även omdebatterad sådan.

Medan många liberala humanister gärna vill framställa författningsfäderna som på sin höjd deister - så gör den kristna högern gärna det motsatta genom att hävda att författningsfäderna var djupt troende kristna.

Sanningen är att de flesta författningsfäder var djupt troende kristna - och även de som inte var det i teologisk bemärkelse (som te x Thomas Jefferson och Thomas Paine) så går det inte att undkomma att dessa i kulturellt avseende var kristna (Thomas Jefferson ansåg te x att varje amerikan borde ha Jesus som sitt moraliska föredöme, detta trots att Jefferson - som tillhörde upplysningens skötebarn - inte trodde på bibelns övernaturliga beskrivningar. Likväl skrev han en bok om Jesus och vilket utmärkt föredöme denne var, vid namn "The Life and Morals of Jesus of Nazareth"). Thomas Paine (som förmodligen är den ende av USA:s författningsfäder som hypas även i vänsterkretsar, och vars bok "Sunt förnuft" publicerats på svenska av vänsterförlaget Ordfront) argumenterar i uttryckligen teologiska termer för varför USA bör slå sig fria från Storbritannien.

Jefferson och Paine tillhörde dock de minst troende författningsfäderna. De med en tydligare tro var än mer specifika. Noah Webster förklarade te x att grunden för det amerikanska samhällsstyre som konstitutionen beskrev - var bibeln, och skrev:

“The brief exposition of the Constitution of the United States will unfold to young persons the principles of republican government. It is the sincere desire of the writer that our citizens should early understand the genuine source of correct republican principles is the Bible, particularly the New Testament of the Christian religion.“

John Quincy Adams förklarade att den 4 juli var världens näst mest glädjefyllda dag, en dag som dock var knuten till den mest glädjefyllda av alla eftersom den 4:e juli var den politiska implementeringen av Frälsarens budskap:

"Why is it that the next to the birthday of the Saviour of the world our most joyous and most venerated festival occurs on this day? (4th of july) Is it not that in the chain of human events the birthday of the nation is indissolubly linked with the birthday of the Saviour, that it forms a leading event in the progress of the Gospel dispensation? Is it not that the Declaration of Independence first organized the social compact on the foundation of the Redeemer’s mission on earth? That laid the cornerstone of human government on the first precepts of Christianity?"

Med det sagt var det likväl mycket som skilde författningsfädernas intellektuellt upplysningsinspirerade tro från dagens kristna höger. Och det finns gott om utrymme att diskutera vad tron konkret innebar för de olika författningsfäderna - en debatt paret Gingrich med sitt projekt kastar sig in i. Men ur ett svenskt 2000-tals-perspektiv så var författningsfäderna - inklusive de mest skeptiska av dem - onekligen väldigt kristna.

Se även tidigare inlägg:

Ralph Reed vill starta Christian Coalition 2.0 20090727

Inga kommentarer: