fredag 18 december 2009

John Boehners krav för att finansiera Afghanistan-kriget

Obamas främsta allierade i kriget mot Afghanistan är Republikanerna, inte Demokraterna. Det gäller i allmänhet men i synnerhet i Representanthuset där Nancy Pelosi och de progressiva Demokraterna är mycket skeptiska till en upptrappning av kriget. Republikanerna - inklusive de mest aktiva Obama-motståndarna - har å sin sida däremot i princip enhälligt stött Obamas Afghanistanpolitik. Däremot råder föga tvekan om att de under det gångna året haft många reservationer kring Obamas nya säkerhetspolitik. Och nu börjar de också ställa krav för att han ska kunna räkna med deras stöd (nödvändiga sådant, kan inflikas) i sin krigspolitik.

Representanthusets Republikanske minoritetsledare John Boehner varnade igår presidenten för att han inte tänkte stödja någon finansiering för en truppökning i Afghanistan om president Obama i det lagförslaget inkluderade pengar för att förflytta fångar från Guantanamo in på amerikansk mark.

"I am not going to support a bill that — that facilitates bringing Gitmo prisoners to the United States," sa han på en presskonferens.

Vita Huset förklarade i tisdags att de planerar att förflytta ett stort antal GITMO-fångar till ett fängelse i Illinois - något såväl opinionen som de flesta Republikaner motsätter sig.

John Boehners varning bör dock tas på mycket stort allvar av Obama-administrationen, som kommer att begära 30-40 miljarder av kongressen för att expandera Afghanistankriget - men där Demokraterna är föga intresserade av att hjälpa Obama. Nancy Pelosi förklarade i onsdags att hon inte tänkte engagera sig för att påverka Representanthuset att godkänna Vita Husets begäran, utan att Obama skulle få göra detta på egen hand.

McClatchy skriver:

"Pelosi's stance was a political flesh wound, but Boehner's position, if adopted by House Republicans and if Obama included funding for the Guantanamo transfer with funding for the Afghan surge, could prove a deeper cut for the White House and its Afghan strategy. Should Obama not win over the support of antiwar Democrats, he'd need a solid bloc of the House's 177 Republicans and a sliver of conservative Democrats to obtain House passage of a war supplemental package.

Lawmakers expect the White House request to pay for the Afghan surge to be made early next year. When war funding was voted on in May, 51 Democrats opposed the bill, but it passed largely because 168 Republicans supported it."


Om sjukvårdsreformen misslyckas så har Obama egentligen bara gjort en sak detta år (bortsett från Afghanistankriget) som det krävts verkligt presidentpersonligt investerat politiskt kapital för: drivit igenom ett stimulanspaket (ett paket liberaler -felaktigt- förmodligen för evigt kommer att hävda räddade världen från en ny Depression) - ett stimulanspaket som statistik visar, visserligen gjort mycket, men inte det som utlovades - dvs att skapa jobb och snabbt vända recessionen. I så fall har han för närvarande i princip bara en sak kvar: sitt "nödvändiga krig" i Afghanistan. Och i den frågan är det Republikanerna han kan hämta sitt stöd hos. Något Boehners utspel visar också gett dem betydligt större inflytande än de procent av Representanthuset de för närvarande utgör.

Källa: McClatchy

Se även tidigare inlägg:

Opinionen mot GITMO-fångar i USA 20091217

GITMO 2.0 i Illinois 20091216

Inga kommentarer: