tisdag 22 december 2009

Clinton och Kissinger om utrikespolitikens utmaningar

USA:s två mer kända utrikesministrar, Henry Kissinger och Hillary Clinton, intervjuades gemensamt i Newsweek för att diskutera en utrikesministers utmaningar.

Henry Kissinger var utrikesminister mellan 1973-1977 - under presidenterna Richard Nixon och Gerald Ford. Han manövrerade bl a i kriget i Vietnam och öppnandet till Kina och förhandlade fram freden i Yom Kippur-kriget 1973.

Hillary Clinton är president Obamas utrikesminister, och har också hon två krig att engagera sig i - inte minst kriget i Afghanistan. Hon är den tredje kvinnliga amerikanska utrikesministern efter sin make Bill Clintons utrikesminister Madelenie ALbright och förre president George W. Bushs utrikesminister Condolezza Rice.

I intervjun som kan läsas här börjar Clinton och Kissinger med att berätta om den enorma arbetsbörda utrikesministerposten innebär.

"It sounds almost banal to say, [but] it's a really big world out there, and the United States has responsibilities practically everywhere," berättade Clinton.


Kissinger tillade:

"...as Hillary has pointed out, there are as many constituencies as there are countries with which we have relationships. So at the end of every day you almost have to make a decision—whom are you going to insult by not dealing with his or her problems?"


Båda är också överens om att relationen med presidenten är av yttersta vikt, eftersom det ytterst är presidenten som fattar de stora besluten. Clinton berättar att hon på tu man hand en gång i veckan, och vid andra tillfällen vid gemensamma konferenser. Kissinger förklarar att han träffade presidenten varje dag när båda befann sig i huvudstaden, och hade en synnerligen nära relation med båda presidenter han tjänade under.

De talar också om vad utrikespolitiska doktriner och teorier innebär för utrikesministern - vilken nytta har en utrikesminister av sådant?

Clinton förklarar att doktriner och teorier kan staka ut ramverk och man kan lära sig av historien. Men situationerna är nya och unika och man måste vara kreativ och se de möjligheter som ges - och möjligen i efterhand få sina ageranden att passa in i en doktrin.

Kissinger säger:

"Because I started life as a professor, I was concerned with doctrines and theory. But professors have a hell of a time getting their concepts relevant to a contemporary situation. They don't always understand that as a professor, you have all the time in the world to write your book. As a professor, you could come up with absolute solutions. As a secretary of state, there is almost no solution that you could achieve in one blow. You could only achieve it in a series of steps."

Newsweek konstaterar vidare att båda ministrarna varit- respektive är utrikesministrar under pågående krig. "...what complications do you think warfare adds to diplomacy?", frågar Newsweek.

Hillary Clinton förklarar att några av hennes utmaningar är att överta ansvar - Utrikesdepartementet har inte samma resurser som militären - men i samband med att kriget i Irak trappas ner, så måste utrikesdepartementet likväl överta en del av det ansvar militären tidigare hade - som te x att träna irakiska poliser. I Afghanistan har hon ansvar över de civila arbetarna som ofta går in i områden direkt efter militären, för att bygga upp jordbruk et c:

"So, it's the tension of the stress that comes with any kind of wartime situation, because when our young men and women in uniform are put in harm's way, increasingly so are our civilians because they are expected to go right out there with the military. If we say we're going to work on agriculture in Afghanistan, the agronomist is there the next day after the fighting stops. So it adds to the complexity and the sense of responsibility," förklarar Clinton.


Henry Kissinger ger ett litet större perspektiv, och förklarar att det som under de senaste 40 åren förändrats i amerikansk krigspolitik sedan han själv var utrikesminister under Vietnamkriget, är att krigets legitimitet börjat ifrågasättas på ett helt annat sätt:

"I would say the special experience of American wartime policy in the last 40 years, from Vietnam on, is that the war itself became controversial in the country and that the most important thing we need in the current situation is, whatever disagreements there may be on tactics, that the legitimacy of the war itself does not become a subject of controversy. We have to start with the assumption, obviously, that whatever administration is conducting a war wants to end it."


Något Hillary Clinton med att jakande inflika "Right." också instämde i. Kissinger sa vidare:

"Nobody has more at stake than the administration in office. But if you look at the debates we had on Vietnam, Iraq, and so forth, ending the war became defined as the withdrawal of forces and as the primary if not the exclusive exit strategy. But in fact the best exit strategy is victory. Another is diplomacy. Another is the war just dying out. But if you identify exit with withdrawal of American forces, you neglect the political objective. In such circumstances you trap yourself in a position in which the administration in office gets assaulted for insufficient dedication to ending the war, [and] it has to do things that can be against its better judgment. We often found ourselves there."


Newsweek förklarar senare att det finns en lite förenklad bild kring politiska krigshökar och fredsduvor - antingen använder man diplomati eller militärmakt. Hur ser ministrarna på detta och vad skulle de vilja förmedla till allmänheten kring dessa saker? Clinton säger:

"I want people to know we may be sending more troops [to Afghanistan], but we're also intensifying our diplomatic and political efforts and doing what we can alongside the people of Afghanistan to deliver results in terms of better services for them, all of which are part of our strategic view of how you reverse the momentum of the Taliban. So it's all connected. It's not either/or any longer."


Läs Newsweeks hela intervju här.

Se även tidigare inlägg:

President Obama möter Henry Kissinger och andra fd ministrar 20090520

Hillary Clinton prisas från båda sidor 20090112

Hillary Clinton svärs in som utrikesminister 20090204

Hillary går smidigt igenom senatsförhöret 20090114

Hillary tackar ja till Obamas Clintonadministration 20081122

Hillary Clinton ny utrikesminister? 20081114

Inga kommentarer: