fredag 25 december 2009

Senaten röstar slutgiltigt ja till sjukreformsförslag

Senaten röstade igår ett slutgiltigt ja till en Senat-version på sjukvårdsreform - ett förslag som nu måste jämkas med förslaget från Representanthuset. Fox News har här ett inslag om den processen:Och här har Washington Post en artikel om den stundande jämkningsprocessen. Några svåra frågor i denna jämkningsprocess återstår likväl står det tydligt att Obama genom Senatens tidigare ja-röst, nått längre än någon annan president i att reformera den amerikanska sjukvården. Vi får se om han når ända fram.

Se även tidigare inlägg:

Nästa fas i sjukvårdsprocessen 20091223

Inga kommentarer: