lördag 23 januari 2010

Obama - videovecka 53

President Obama talar om Högsta Domstolens beslut att upphäva förbudet mot företag och fackföreningar att engagera sig i valpolitik.

"This ruling opens the floodgates for an unlimited amount of special interest money into our democracy. It gives the special interest lobbyists new leverage to spend millions on advertising to persuade elected officials to vote their way – or to punish those who don’t.

...I can’t think of anything more devastating to the public interest."


Obama säger han när beskedet kom instruerade sin administration att försöka arbeta bipartisanskt för att komma fram till en respons från Kongressen på HD:s beslut:En annan att motsätta sig beslutet är senator John McCain, som 2002 arbetade fram finansreformen The McCain–Feingold Act, tillsammans med den Demokratiske senatorn Russ Feingold från Wisconsin - en lag som försvagas av Högsta Domstolens senaste beslut. John McCain fick mycket kritik från konservativt håll för sin kampanjreform, och det är en fråga där det förmodligen finns mycket större bipartisanskt utrymme Obama och McCain emellan, än kring sjukvårdsreformen.

Se även tidigare inlägg:

HD beslut om Hillary - the movie får stora konsekvenser 20100121

Obama - videovecka 52 20100117

Inga kommentarer: