torsdag 22 oktober 2009

Allt färre amerikaner tror på global uppvärmning

Antal amerikaner som tror att det finns tydliga bevis på att jorden blir varmare som en konsekvens av mänskliga utsläpp har sjunkit till det lägsta på tre år, enligt en ny undersökning gjord av Pew Research Center och Associated Press. Bara 57% ansåg att det fanns starka bevis för att jorden blivit varmare de senaste årtiondena - vilket resulterar i att de ser problemet som allt mindre viktigt. 57% som anser att det finns starka bevis för global uppvärmning kan jämföras med de 77% som tyckte detta 2006.

"The priority that people give to pollution and environmental concerns and a whole host of other issues is down because of the economy and because of the focus on other things,"
sa Andrew Kohut, direktör för Pew Research Center som gjorde undersökningen i slutet av september och början av oktober.

Nackdelen med detta resultat är förstås att mindre kan komma att göras för att bemöta problemen med klimatförändringar. Fördelen är att med en skeptisk stormakt så blir det inte lika lätt för världen att skena iväg mot panikgenomtänkta "enpartistatliga" (läs likriktade globala) propagandalösningar. Det hade varit önskvärt om problemet bara hade handlat om att bemöta klimatförändringarna (vilket är av högsta vikt) - Al Gore och hans propaganda-kompisar har dock gjort problemet mycket mer komplicerat än så.

Källa: Yahoo News

Se även tidigare inlägg:

Senatens Demokrater lägger fram klimatförslag 20091002

Inga kommentarer: