lördag 10 oktober 2009

Gay-rörelsen och amerikansk opinion

Den amerikanska gay-rörelsen har några viktiga veckor framför sig. Den 3 november röstar medborgarna i Maine om ifall ett lagförslag om att legalisera gay-äktenskap ska återkallas eller ej. Opinionen är jämn, och vilken sida som vinner går inte att avgöra innan valdagen.

Imorgon planerar också tusentals gayrättsaktivister att demonstrera i Washingont DC i en "National Equality March". Många inom rörelsen anser att president Obama inte hållit sina löften och att han gått fram för långsamt när det gäller att ge landets homosexuella större jämställdhet. De får dock kritik från kongressman Barney Frank, som är den första öppet homosexuella kongressmedlem, som säger att en sådan marsch gör föga nytta: "The only thing they're going to be putting pressure on is the grass,"

Frank tycker istället att de ska lära sig av mer effektiva lobbygrupper, och istället skriva brev och ringa telefonsamtal till sina representanter i Representanthuset och Senaten. Bara därigenom kan några riktiga förändringar komma.

Samtidigt visar färsk statistik att den amerikanska opinionen i allt högre utsträckning stöder samboskapslagar för homosexuella par, 57% stöder sådana, vilket är en ökning från 54% förra året. Däremot är synen på homosexuella äktenskap i princip likadan: 53% motsätter sig sådana, 39% förespråkar dem och på en tydlig moralfråga huruvida homosexualitet är moraliskt fel eller ej så svarade 49% att det är fel, 9% att det är rätt och 35% att det inte är en moralisk fråga.

Källor: Yahoo News, MSNBC

Se även tidigare inlägg:

Maine röstar om att återinföra gay-äktenskapsförbud 20091009

Inga kommentarer: