söndag 11 oktober 2009

Obama lovar att avskaffa 'don't ask-don't tell'

President Obama talade igår inför HBT-lobbygruppen the Human Rights Campaign där 3000 personer samlats, och där han talade om att det var viktigt att arbeta för jämlikhet för homosexuella, och att han tänkte avskaffa 'don't ask-don't tell'- policyn i militären, men att arbetet gick trögare än han önskat.

Obama mottogs och välkomnades genom hela talet med långa ovationer - och den kritik mot Obama som börjat växa till inom gay-rörelsen, syntes det inte ett spår av under gårdagen där Obama kraftfullt förklarade att ingen ville bli identifierad bara genom sin sexualitet, och att de inom HBT-rörelsen var mycket mer än så; de var också föräldrar, arbetskamrater, soldater, vänner, grannar och amerikaner som bryr sig djupt om USA och nationens framtid. Ovationerna varade länge - och Obama tände med sitt tal nya förhoppningar inom gayrättsrörelsen. Däremot vill de förmodligen också att de stora orden nu börjar omsättas i praktisk handling. Och gällande homosexuella pars rättigheter så talade Obama om jämlikhet och lika rättigheter, men nämnde däremot inte gay-äktenskap.

Här är talet - och det är svårt att inte dra slutsatsen att gay-rörelsen i USA, som i första hand kämpar för jämlika rättigheter där sådana i stor utsträckning inte existerar, förtjänar stor sympati - betydligt större än den svenska:Se även tidigare inlägg:

Gay-rörelsen och amerikansk opinion 20091009

Inga kommentarer: