tisdag 13 oktober 2009

Undersökning förklarar att sjukvårdspremier blir dyrare

En undersökning gjord av industrihandelsgruppen America's Health Insurance Plans som släpptes igår, visar att en sjukvårdsreform kommer att öka sjukvårdspremierna för folk i allmänhet i mycket högre utsträckning än Kongressen beräknat.

Orsaken till detta beror enligt rapporten på Senatens villighet att kompromissa med vilka människor som ska tvingas köpa en sjukförsäkring eller inte. Detta samtidigt som försäkringsbolagen enligt reformen kommer att tvingas försäkra alla helt oavsett deras hälsotillstånd, så kommer många att låta bli att skaffa sig en försäkring förrän dagen då de väl blir sjuka. På så vis sparar de själva pengar - men kommer likväl att få tillgång till de förmåner som en person har som betalat in försäkringspremierna hela sitt liv. Konsekvensen av detta är dock att premiekostnaderna kommer att stiga för allmänheten.

"The report makes clear that several major provisions in the current legislative proposal will cause health care costs to increase far faster and higher than they would under the current system," skrev Karen Ignagni, verkställande direktör för America's Health Insurance Plans (AHIP), till sina styrelsemedlemmar i söndags. "Between 2010 and 2019 the cumulative increases in the cost of a typical family policy under this reform proposal will be approximately $20,700 more than it would be under the current system."

Uppgifterna kommer vid en mycket kritisk tidpunkt. Idag ska Senatens Finanskommitté rösta om senator Max Baucus 10-åriga 829-miljarder-dollars-reformförslag. Förslaget förväntas godkännas av Finanskommittén, men sjukvårdsindustrin hoppas kunna påverka processen därefter - när förslaget ska godkännas i såväl Senaten som Representanthuset, och om den godkänns - därefter möjligtvis kunna påverka den kommitté som sedan ska jämka de de två kamrarnas respektive förslag.

Undersökningen stod dock inte oemotsagd, och Vita Huset tog avstånd från rapporten:

"Those guys specialize in tax shelters," sa Nancy-Ann DeParle, vid Vita Husets Office of Health Reform. "Clearly this is not their area of expertise."

Och Finanskommitténs talesman Scott Mulhauser sa:

"Now that health-care reform grows ever closer, these health insurers are breaking out the same, tired playbook of deception to prevent millions of Americans from getting the affordable, accessible care they need. It's a health insurance company hatchet job, plain and simple."

Rapporten har dock gett nytt bränsle till kritikerna av reformen
och dem som menar att Obama och Demokraterna helt enkelt inte löst kostnadsfrågan på ett tillfredställande sätt.

"We've got ourselves a real health care shooting war now," sa Robert Laszewski, tidigare sjukförsäkringsdirektör och rådgivare. "The industry has come to the conclusion that the way things are going in Congress, we'll have a ... formula that will be disastrous for their business, so they can't stand on the sidelines any longer."

Washington Post skriver om den nya undersökningen:

"Though open to dispute, the analysis is certain to raise questions about whether Obama can deliver on his twin promises of extending coverage to millions of uninsured Americans while also curbing skyrocketing health-care costs."

Källor: Real Clear Politics, Washington Post

Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 38 20091010

Sjukreformmotståndet minskar bland allmänheten 20091007

Inga kommentarer: