söndag 25 oktober 2009

McCain förklarar att försenade beslut skadar Afghanistan

Senator John McCain intervjuades i helgen på CBS Face the Nation och förklarade bland annat att försenade beslut gällande trupper, skadar Afghanistan och att Afghanistans viktigaste prioritering är att få landet säkert. Utan säkerhet kommer inga andra strategier att kunna implementeras.


Watch CBS News Videos Online

Se även tidigare inlägg:

Dick Cheney får nationell säkerhetsutmärkelse 20091022

Inga kommentarer: