söndag 25 oktober 2009

Amerikansk roll i Asiatisk Union

Japans premiärminister Yukio Hatoyama föreslog i lördags på ett möte i Thailand, en Östasiatisk version av den Europeiska Unionen - East Asian Community, en handelsgrupp mellan många av dess länder:

"I would like to firmly promote regional cooperation in East Asia with a long-term vision of forming an East Asian Community", sa den japanske premiärministern.

East Asian Community - skulle dock exkludera Kina, men istället ge USA en roll i organisationen. Japans premiärminister Hatoyama förklarade att Tokyos allians med Washington var hjärtat i deras diplomati.

"Japan places the U.S.-Japan alliance at the foundation of its diplomacy,"
sa Hatoyama.

Många andra sydasiatiska ledare stödde idén, men inga av dem nämnde USA. Kina hade dock en helt annan idé och deras premiärminister Wen Jiabao ansåg istället att länderna skulle stärka den sydasiatiska frihandelsgruppen ASEAN - detta genom att utveckla ett nyligen underskrivet frihandelsavtal mellan Kina och ASEAN-länderna (vars ursprungliga samarbete exkluderar såväl Kina som Japan).

Ett East Asian Community skulle bestå av Japan, China, South Korea, India, Australia och New Zealand - tillsammans med ASEAN-länderna. Vilken roll USA skulle få står dock inte klart, men amerikansk närvaro skulle kunna trygga somliga av de mindre länderna om att en sådan gemenskap utan specifikt kinesiskt deltagande skulle kunna fungera.

"How the U.S. participates -- because the U.S. is one of our dialogue partners -- we need to think through," sa Indonesiens premiärminister.

Källa: Yahoo News

Se även tidigare inlägg:

Japans regering utreder hemliga USA-pakter 20090925

Japans tillträdande premiärminister lovar Obama fortsatt lojalitet
20090904

Inga kommentarer: