fredag 20 juli 2012

Opinionen om ObamaCare: för- och nackdelar

HD:s dom om att upprätthålla ObamaCare, gör sjukvårdsreformen mycket mer trolig att leva vidare. En opinionsundersökning gjord av Gallup, visar dock att den amerikanska opinionen ser både för- och nackdelar med reformen.

De flesta anser att lagen är dålig för skattebetalare och att den kommer att höja kostnaderna för företag, men däremot anser man också att den kommer att hjälpa den utan sjukförsäkring.

60% anser att lagen kommer att saker värre för skattebetalare. 59% anser att den kommer att göra saker värre för företag. 51% anser att lagen kommer att göra det svårare för läkare och 46% anser att folk som har sjukförsäkring kommer att få det sämre.

59% anser dock också att lagen kommer att hjälpa dem som saknar sjukförsäkring och 45% anser att lagen kommer att hjälpa dem som blir sjuka. Ifråga om huruvida sjukhus kommer att tjäna eller förlora på reformen är den amerikanska opinionen splittrad.

Källa: Politico

Se även tidigare inlägg:

Podd 9: ObamaCare - bra eller dåligt för USA? 20120713

Inga kommentarer: