lördag 16 februari 2013

Abraham Lincoln och Gud

Jag har de senaste veckorna grävt ner mig lite i Abraham Lincoln, och till veckan kommer också en podcast om Lincoln och Steven Spielbergs nya film om denne. Här talar en annan Stephen - Stephen Mansfield som skriver om amerikanska politikers gudstro. Hans senaste bok handlar om Lincolns kamp med Gud och heter Lincoln's Battle with God: A President's Struggle with Faith and What It Meant for America. Lincoln var - för att vara amerikan på 1800-talet - en skeptiker under stora delar av sitt liv, men tydde sig till tron i allt större utsträckning i takt med de såväl privata- som offentliga sorger som kom att drabba honom. Här talar Mansfield på Fox om Lincolns kamp med Gud:Se även tidigare inlägg:

Kongressman om fel i Lincoln-filmen 20130207

Inga kommentarer: