lördag 9 februari 2013

Mer om Bush-familjens e-mail-avslöjanden

Mer om hackningen av Bush-familjens email. Här är sajten, Smoking Gun, som offentliggjorde de hackade mailen - där finns också de bilder som hittades.

Här diskuterar Washington Post också det etiska i redaktörers beslut att offentliggöra materialet, och menar att förr i världen så skulle man ha tänkt till både en och två gånger innan man offentliggjorde privat material, men att den tiden nu är över.

Och här har SVD också en artikel om saken, där man felaktigt konstaterar att vetskapen om Bushs målarkarriär skulle ha uppdagats först efter Barneys bortgång - något vi i själva verket vetat ganska länge nu.

Här ger Roberta Smith på New York Times också lite konstkritik av Bushs målningar, och konstaterar att Bush är en bättre målare än andra politiker som vi på ett mer formellt sätt associerar med målning; som Winston Churchill och Adolf Hitler.

Här har NBC också ett inslag om saken:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economySe även tidigare inlägg:

Bush-familjens email-hackad 20130208

--------------

George W. Bush börjar med målning 20121016

Inga kommentarer: