tisdag 23 juli 2013

14-åring nättrakasseras för protest mot Texas anti-abortlagar

SVD har här en artikel om den 14-årig flicka i Texas, som utsatts för grova nättrakasserier för att hon protesterat mot Texas nya stränga lagstiftningar mot aborter som förbjuder abort efter 20 veckor även i fall av våldtäkt och incest. Tuesday Cain - som 14-åringen heter - inspirerades av delstatssenatorn Wendy Davis och dennes 11-timmars filibuster för att försöka stoppa lagen (vilket misslyckads), och beslöt att göra ett plakat med texten: ”Jesus isn’t a dick, so keep him out of my vagina”

Hon berättar hur hon efter sin protest bland annat blivit kallad hora, vilket hon inte anser att hon bara för att hon protesterar i en politisk fråga:

”Jag tycker inte att det här gör mig – eller någon annan 14-åring som tycker samma sak – till en hora. Det gör oss bara till människor, människor som vill att aborter ska vara säkra, legala och tillgängliga”


Artikeln, som är författad av SVD-skribenten Ia Wadendal, ger på slutet en känga till katolicismen och citerar en katolsk präst som är nöjd med lagstiftningen men hoppas på ett totalförbud mot aborter:

Abortmotståndarna är däremot nöjda, även om flera vill ha ett totalförbud mot aborter. Den katolske prästen Rodel Faller säger till Dallas News att han ser fram emot att abortklinikerna får stänga.

– Allt vi bett om om genom våra böner håller nu på att leda till seger, säger Rodel Faller.


En känga som visar på SVD:s låga journalistik-metoder. Att trakassera en 14-åring som protesterar mot hårda abortlagar är givetvis förkastligt - men lika förkastligt är förstås, som sker här i Sverige, att trakassera svenska abortmotståndare. Trakasserier bör fördömas oavsett vilket håll de kommer ifrån eller åt vilket håll det riktas.

Gällande abortfrågan kan man, för att citera president Obama, på goda grunder dra olika slutsatser. Katolska kyrkan lär att livet börjar vid befruktningen och att allt liv är heligt och unikt. Det är således livets/barnets perspektiv som ligger till grund för abortmotståndet, där man argumenterar för barnets rätt till liv egentligen oavsett de omständigheter under vilket det tillkommit.

Pro-choice-rörelsen argumenterar utifrån kvinnans perspektiv, hennes rätt till fri sexualitet och sin egen kropp. Båda sidor har viktiga poänger värda att respekteras, och man kan givetvis utifrån olika grunder ha olika syn på denna sak, utan att fördenskull demonisera den andra sidan. Vilket är fel både när det görs av trångsynta gubbar som ger sig på en 14-årig flicka, som när det görs av skribenter för ledande svenska rikstidningar.

Källa: SVD

Se även tidigare inlägg:

Rick Perry signerar Texas anti-abortlag 20130719

Inga kommentarer: