tisdag 16 juli 2013

Rod Blagojevich överklagar sin fängelsedom

Illinios fd guvernör Rod Blagojevich, som avtjänar ett 14-årigt fängelsestraff för korruption, har nu via sina advokater överklagat fängelsedomen (något han väntat på att få tillstånd att göra) med motiveringen att domare James Zagel ensidigt dömde till åklagarsidans förmån.

Blagojevichs advokater anser också att juryn i målet förleddes och inte tilläts förstå skillnaden mellan mutor och kampanjdonationer. Man anser också att domaren som lovat Blagojevich att få spela upp vissa inspelningar om han valde att personligen vittna (vilket han gjorde) ändå inte tillät Blagojevich att spela upp vad han ville.

Överklagandet består av en 91-sidor lång rapport, men processen fram är svår och kan komma att ta flera år. För att komma någonvart måste Blagojevichs advokater övertyga en panel bestående av tre domare att distriktsdomare James Zagel gjorde fel, och möjligheten att de håller med om detta är liten.

Jag hängde med väldigt noggrant i hela cirkusen kring Rod Blagojevich, vilket jag beskriver min långa och mycket underhållande artikel från 2011: "Berättelsen om Rod Blagojevich".

Källor: Chicago Tribune, US News

Se även tidigare inlägg:

Blagojevich undervisar medfångar om inbördeskriget 20130318

------------

Berättelsen om Rod Blagojevich 20111207

Inga kommentarer: