tisdag 30 juli 2013

Debatten om Reza Aslan-intervjun

Reza Aslan - muslim och religionshistoriker - har skrivit en bok om Jesus: "Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth" där han ur ett religionshistoriskt perspektiv ifrågasätter vissa religiöst etablerade sanningar om Jesus: dels den kristna tron på jungfrufödseln, som han inte anser vara trovärdig - men också den muslimska tron på att Jesus inte blev korsfäst, en föreställning han också är skeptisk till.

Jag har inte läst boken (däremot en annan bok av honom) men här intervjuas han på Fox News, där han konfronteras med frågan varför han i egenskap av muslim vill skriva en bok om Jesus - vilket han försvarar med att hävda att han skriver i egenskap av religionshistoriker, inte i egenskap av muslim.Intervjun utlöste en Twitter-storm, där man menar att Fox gått alldeles för hårt åt Reza Aslan, något CNN här rapporterar om:Jag anser för egen del att Reza Aslan är väldigt överhypad, och hans betoning av sina akademiska bedrifter är inte speciellt imponerande. Däremot har Aslan givetvis rätt i att man som muslimsk akademiker naturligtvis kan skriva en objektiv bok om Jesus - där man på akademiska grunder ifrågasätter vissa etablerade sanningar.

Det stora problemet har ingenting med Reza Aslan eller dennes bok att göra, utan med det allmänna medieklimatet - där en kritisk bok om Jesus av en muslimsk författare överlag betraktas som något helt problemfritt (med Fox News som enda undantag) - medan det omvända däremot betecknas som islamofobiskt.

Den konservative, katolske islamkritikern - och islamologen Robert Spencer - har för sin del skrivit en kritisk bok om Mohammed, där han ifrågasätter trovärdigheten i Mohammeds själva existens: "Did Muhammad Exist?: An Inquiry into Islam's Obscure Origins" - jag har inte läst just den boken av Spencer men däremot de flesta andra böcker han skrivit, och allt han skriver är minst lika kvalitativt som det jag läst av Reza Aslan. Trots detta avfärdas Robert Spencer nästan i alla mainstream-sammanhang som just en islamofob, pg a att han lyfter fram kritiska ståndpunkter mot islam och inte anser att alla religioner är likadana.

Reza Aslan borde inte ha ifrågasatts på det sätt han gjorde på Fox News, men i det medieklimat som råder är det likväl bra att Fox News går emot mainstream-medias ensidiga ström av likriktad mediebevakning. För utan Fox och intervjuer som denna hade vindarna bara blåst åt ett enda håll.

UPPDATERING:

Här har Robert Spencer en utmärkt kommentar till Fox-intervjun med Reza Aslan. Spencer förklarar dels att Aslan var oärlig gällande sina akademiska meriter - men konstaterar också att han själv har exakt samma grad av akademiska meriter som Aslan.

UPPDATERING:

Här har Fox News en artikel om Reza Aslans synnerligen omogna tweets, bland annat till Robert Spencer, om vilken Aslan skriver:

“Dear Robert Spencer. Stop begging for my attention. I’ll never take U seriously. P.S. I don’t think UR fat & gay. I think UR fat & stupid.”


Fler av Aslans tweets kan läsas på The Blaze - det han skriver talar för sig själv, och att denne man numera hypas av otaliga människor runtom i världen (varav de flesta förmodligen aldrig ens läst något han skrivit) säger en hel del om hur lätt det är att att manipulera fram ett mediadrev.

Utan att följa Fox-reportern Lauren Greens Twitter-konto kan jag likväl nästan garantera att hon inte uttrycker sig som Aslan gör. Och vad detta visar är att det vänsterliberala mediadrevet gärna gör en höna av en fjäder, om det sker till konservativa opinionsbildares nackdel - men däremot gör motsatsen vid omvända förhållanden.

Se även tidigare inlägg:

2 år sedan dådet på Utøya - debatten som följt 20130722

Podd 15: Islamofobi och Militant Islam 20121214

Inga kommentarer: