tisdag 30 juli 2013

Isolerings-cellernas vara förs upp till debatt

Hungerstrejken bland fångar i Kalifornien har väckt en välbehövlig debatt till liv: debatten om isoleringsceller. Scientific American har här en läsvärd artikel om bruket av isoleringsceller i USA.

80 000 människor hålls enligt den senaste statistiken inlåsta i isoleringscell i USA, där de spenderar 22-24 timmar per dygn i små celler med i princip obefintlig kontakt med andra människor. Många gånger tillhör dessa heller inte de allra värsta av fångar, så som våldtäktsmän och våldsamma personer utan småbrottslingar och illegala invandrare - och en del helt enkelt som ett sätt att "skydda dem" från andra fångars våldsamheter. Somliga hålls i isoleringsceller i årtionden.

I isoleringscellerna utvecklar dessa i sin ensamhet många psykiska sjukdomar med hallucinationer, psykoser och annat - och hälften av alla självmord i amerikanska fängelser sker i isoleringsceller.

I amerikansk historia förstod man tidigt problematiken med att isolera fångar från omvärlden. 1890 tog sig Högsta Domstolen an ett fall med en man som mördat sin hustru, och som suttit isolerad. Domarna noterade:

“a considerable number of the prisoners fell, after even a short confinement, into a semi-fatuous condition, from which it was next to impossible to arouse them, and others became violently insane; others still committed suicide, while those who stood the ordeal better were not generally reformed, and in most cases did not recover sufficient mental activity to be of any subsequent service to the community.”


Mer än hundra år senare tycks detta ha glömts bort, och isoleringscellerna används mer än någonsin. Det mångfaldiga bruket av isoleringsceller började efter att en vit-makt-fånge mördade två fängelsevakter i ett federalt fängelse i Marion, Illinois 1980. Därefter började man på många håll isolera de våldsammaste fångarna - fortfarande vet man dock inte om isoleringsceller leder till mindre våld. Mycket tyder på motsatsen. Därtill isoleras alltså också tusentals icke-våldsamma fångar.

Artikeln avslutas sedan med att konstatera att isoleringsceller är något grymt och inhumant, och dessutom något kontra-produktivt och en metod USA snarast bör begränsa - något jag helt håller med om.

Källa: Scientific American

Se även tidigare inlägg:

Fångarnas hungerstrejk i Kalifornien fortgår 20130719

Tusentals fångar i Kalifornien hungerstrejkar 20130709

Inga kommentarer: