torsdag 18 juli 2013

Syriska oppositionen föga behjälpt av amerikanskt stöd

Vita Huset pålyste häromveckan att USA trotsa allt skulle börja ge vapen till rebellerna i Syrien (efter att det stod klart och tydligt att Assad använt kemiska vapen och därmed korsat den röda linje Obama själv satte upp). Sedan dess har dock inte särskilt mycket hänt, och det går nu sämre för rebellerna än innan pålysningen. Här diskuteras saken på Fox News:Se även tidigare inlägg:

Konflikten i Syrien väcker gamla konflikter till liv 20130710

Inga kommentarer: