tisdag 23 juli 2013

Immigrationsreformens öde

Chuck Todd rappoterar här om arbetet med immigrationsreformen, där många är skeptiska men andra fortfarande hoppfulla om att en reform kan drivas igenom i Representanthuset:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economySe även tidigare inlägg:

FNS: Zimmerman, Immigration, Snowden 20130715

Inga kommentarer: