onsdag 17 juli 2013

Sekularismen växer i USA

Sekularismen växer i USA:s och landet traditionellt evangelikala inflytande har på senare tid minskat drastiskt. Med sekularism menas inte enbart ateism utan mer en mer avståndstagande attityd till religion.

Men även ateismen växer givetvis och The Guardian har här en artikel om USA:s sex typer av ateister efter en undersökning gjord vid University of Tennessee som visar att 37% av USA:s ateister är akademiska sådana, dvs sådana inskolade i en sekulär miljö där Gud rent intellektuellt avfärdas pg a bristande bevis. De arga, aggressiva anti-teisterna utgjorde bara 14% av USA:s ateister (läs hela artikeln för mer information om de andra kategorierna).

Här har Fox News också ett inslag om kristendomens minskade inflytande i USA, något John Dickerson som skrivit boken "The Great Evangelical Recession" kommnterar:Källor: SVD, The Guardian

Se även tidigare inlägg:

USA:s första ateist-monument 20130630

Inga kommentarer: