onsdag 6 december 2017

USA erkänner Jerusalem som Israels huvudstad och planerar flytta ambassaden dit

Donald Trump meddelade arabiska ledare under tisdagen att han formellt kommer erkänna Jerusalem som Israels huvudstad samt att han planerar flytta amerikanska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem.

Genom detta erkännandet visar USA att landet stödjer Israel, den enda demokratin i regionen. Beslutet har väckts starka känslor inom arabvärlden och framförallt bland palestinier.

Trumps beslut går därmed stick i stäv med Sveriges intressen i regionen där Sverige ställt sig på Palestinas sida genom att erkänna Palestina som en självständig stat. Det är därmed rimligt att tro att Sverige kommer hamna i konflikt med USA inom detta utrikespolitiska område.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: