lördag 23 december 2017

USA:s justitieminister beordrar granskning av Barack Obamas accepterande av Hezbollahs kriminella verksamhetDet amerikanska Justitiedepartementet under Donald Trumps presidentskap har inte bara börjat granska Hillary Clintons eventuella korruption i samband med uranaffärer som involverar Ryssland. Justitieminister Jeff Session har nu beordrat en utredning av före detta presidenten Barack Obama och hans sanktionering av terrororganisationen Hezbollahs kriminella verksamheter i samband med kärnkraftsavtalet med Iran 2016.

Under fredagen meddelade amerikanska justitieministern Jeff Sessions att en utredning ska påbörjas huruvida Brack Obama gav terrororganizationen Hezbollah ett "fripass" att utöva kriminella globala verksamheter som terrororganisationen använder i syfte att tjäna pengar för att kunna växa och utöva terrorism.

Terrorgruppen Hezbollah finansierar delar av sin verksamhet genom till exempel drogsmuggling och pengatvättning, något som den amerikanska presidenten är skyldig att försöka stoppa eftersom Hezbollah sedan 1997 är stämplad av USA som en terrororganisation. Information framkommer nu att före detta presidenten Barack Obama vänt ryggen till Hezbollahs kriminella globala verksamheter, men även inom USA, i samband med Obamas mål att förbättra relationerna med Iran och ambition att få Iran att skriva under kärnkraftsavtalet 2016.

Hezbollah är en av flertalet organisationer som aktivt smugglar in droger såsom kokain till USA, men även till andra länder, vilket delvisär kriminellt men även brott mot amerikanska antiterrorlagar, vilka presidenten är bunden att upprätthålla. Dock vägrade Obama göra just detta i samband med Hezbollah mellan 2009 och 2016, vilket det nuvarande Justitiedepartementet under Donald Trump ser mycket allvarligt på och nu ska ureda.
Den amerikanska staten under George W. Bush påbörjade det sk. Project Cassandra under 2008, ett arbete vars syfte var att enbart gå efter Hezbollahs smugglingsverksamhet till USA och sätta stopp för den där presidenten är ytterst ansvarig för att projektet verkställs samt att antiterrorlagarna kring detta följs. Under de närmsta åtta åren, alltså under tiden då Barack Obama var president, lyckades amerikanska hemliga agenter, spioner och infiltratörer, utöver diverse länders säkerhetsorganisationer, avlyssna och samla in viktig information om Hezbollahs globala kriminella verksamheter, något Obama dock inte uppskattade.

Enligt intervjuer med flertalet individer som arbetade med Project Cassandra visar det sig nu att är väl projektet lyckades få fram viktig information som kopplade Hezbollah till global drogsmuggling och pengatvättning så satte Barack Obama omedelbart upp diverse byråkratiska hinder som gjorde det allt svårare och dessutom även omöjliggjorde för aktörerna inom Project Cassandra att utföra sina uppdrag.

Till exempel, när ledarna för Project Cassandra bad Obama om att får göra mer noggranna utredningar, anhålla och åtala misstänkta kriminella i Hezbollahs terrororganisation samt införa ekonomiska sanktioner mot Hezbollah så vägrade Obama samarbeta och till och med förbjöd de som medverkade i arbetet från att fortsätta att infiltrera och stoppa Hezbollahs globala kriminella verksamheter.

Ledarna för Project Cassandra ville framförallt anhålla och åtala högt uppsatta individer inom Hezbollah som även tillhör organisationens sändebud till Iran, tjänstemän för en bank i Libanon som hjälpte Hezbollah att tvätta pengar och som även har inflytande i Iran, samt medlemmar i en paraplyorganisation inom USA med direkta kopplingar till Irans parmilitära Quds Force (Irans revolutionära garde). Dock vägrade det amerikanska Justitiedepartementet under Obama verkställa detta trots att amerikansk antiterrorlaglagstiftning påkallar just det. Istället beslutade Obama att sätta stopp för att Project Cassandra skulle lyckas trots betydande information och bevis som presenterades för Justitiedepartementet i samband med Hezbollah diverse kriminella verksamheter som även pågick inom USA.

Anledningen till Obamas agerande visar sig nu vara att samma huvudaktörer inom Hezbollah som arbetade med de kriminella verksamheterna som terrororganisationen tjänade flera miljarder dollar på även har inflytande över Iran. När väl Barack Obama tillsattes som amerikansk president i januari 2009 lovade han att förbättra relationerna med just Iran i syfte att förbättra relationerna med hela den muslimska världen. Obama motsatte sig i samma veva även att hans föregångare George W. Bushs hårda linje gentemot Iran kring kärnvapen. Bush ville inte se Iran som ett land med tillgång till kärnvapen, vilket förargade Iran. Obama som ville förbättra relationerna med Iran valde då att se mellan fingrarna gällande Irans drivkraft att skaffa kärnkraft och kärnvapen.

I januari 2016 skrev Barack Obama under ett kärnkraftsavtal där USA fick en handfull amerikanska medborgare som satt fängslade i Iran i utbyte mot löften att Iran inte ska kunna framställa kärnvapen utan endast kärnkraft, ett avtal som många kritiserat hårt och där Obamas löften kallats "alternativa fakta". Obama gav även Iran en stor summa pengar som del av avtalet där en del av summan, enligt dåvarande Utrikesministern John Kerry, dessutom kommer gå till just terrorgrupper, vilket helt strider mot amerikanska antiterrorlagar.
Under 2016 avvecklade även Obama Project Cassandra, till mångas frustration och förvåning, trots att projektet lyckades påvisa direkta kopplingar mellan terrororganisationen Hezbollah och diverse kriminella verksamheter som även pågick inom USA, verksamheter Obama enligt amerikansk antiterrorlagstiftning är skyldig att sätta stopp för.

Anledningen att Obama vände ryggen till Hezbollahs verksamheter och slutligen stoppade Project Cassandra är att Obama inte ville göra Iran upprörda eftersom Obamas mål var att förbättra relationen med Iran och samtidigt få Iran att gå med på kärnkraftsavtalet. Om Obama hade verkställt amerikanska antiterrolagarna och låtit Project Cassandra fortlöpa där misstänkta individer inom Hezbollah anhållits och åtalats riskerade Obama att Iran inte skulle skriva under kärnkraftsavtalet och därmed att de dåliga relationerna mellan USA och Iran skulle fortsätta.
Det amerikanska Justitiedepartementet under Donald Trump har nu beslutat att göra en noggrann utredning av detta och fastställa om Obama eller andra inblandade som arbetade under Obama bröt mot amerikansk lag och ska åtalas för att ha gett terrororganisationen Hezbollah ett fripass att utöva kriminella verksamheter såväl globalt som inom USA och på så sätt finansiera sin fortsatta terrorverksamhet.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: