måndag 29 januari 2018

Amerikansk studie: illegala invandrare betydligt mer brottsbenägna än övriga invånare

USA / MIGRATION En ny studie som publicerades nyligen i USA påvisar att illegala invandrare i delstaten Arizona är betydligt mer brottsbenägna än övriga invånare i delstaten.

En omfattande studie som granskar mellan 1985 och 2017 i delstaten Arizona offentliggjordes häromdagen som visar att illegala invandrare i delstaten är 142 procent mer benägna att begå brott än övriga delstatsinvånare. Illegala invandrare är även mer benägna att begå grövre brott än övriga invånare då illegala invandrare i delstaten i snitt har 10.5 procent längre fängelsestraff. Illegala invandrare är även mer benägna att bli kategoriserade som "farliga" på grund av kriminellt beteende, tenderar att begå grövre brott än övriga grupper och är 45 procent mer benägna att vara medlemmar i kriminella gäng.

Illegala invandrare i delstaten mellan 15 och 35 år gamla är kraftigt överrepresenterade i kriminalitet. Gruppen utgör två procent av delstatens befolkning men står för 13 procent av morden och tar upp åtta procent av fängelseplatserna. Legala invandrare ligger bakom knappt en procent av morden i delstaten men utgör kring 15 procent av delstatens befolkning. I jämförelse med samma åldersgrupp bestående av amerikanska medborgare i delstaten är illegala invandrare fortfarande dubbelt så brottsbenägna.

Även de sk. Dreamers, alltså barn till illegala invandrare som ingår i det kontroversiella DACA-programmet, i delstaten är betydligt mer brottsbenägna. DACA-individers brottsbenägenhet är hela 250 procent högre än övriga delstatsbefolkningens.

Studien understryker att dessa siffror högst troligen dessutom underrepresenterar illegala invandrares kriminalitet i delstaten utan att siffrorna i verkligheten sannolikt är ännu högre.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: