lördag 20 januari 2018

USA:s statsförvaltning stängd, Demokraterna obstruerade

Vid midnatt till lördagen stängdes den amerikanska statsförvaltningen då Senaten inte lyckades godkänna en tillfällig budget. Orsaken till detta är att det Demokratiska partiet vägrade samarbeta med Republikanerna, vilket ledde till att antalet röster i Senaten för att godkänna en budget på ytterligare en månad inte räckte till.

I torsdags godkände en majoritet i Representanthuset en budget i syfte att hålla den amerikanska tillfälligt statsförvaltningen öppen tills mitten av februari i syfte att ge mer tid att förhandla fram en långtidsbudget. Dock godkände inte Senatens samma budget eftersom Demokraterna obstruerade, vilket betyder att statsförvaltningen nu är stängd.

I Representanthuset krävdes endast en enkel majoritet för att godkänna det tillfälliga budgetförslaget, vilket Republikanerna enkelt skrapade i hop. I Senaten krävdes dock minst 60 procent av rösterna för ett godkännande. Republikanerna har endast 51 säten, vilket betyder att de behövde ett antal röster av Demokratiska senatorer med, vilket inte lyckades skrapas ihop. Endast fem Demokrater röstade för Republikansernas tillfälliga budgetförslag. Dock röstade fem Republiknaer mot förslaget eftersom dessa ansåg att budgetförslaget bara ökar på statsskulden.

Anledningen till Demokraternas vägran att samarbeta berör illegal invandring och framförallt amnesti för barn till illegala invandrare, det sk DACA. Republikanerna vill att illegal invandring ska behandlas som en separat fråga medan Demokraterna vill att illegal invandring ska vara del av de generella budgetförhandlingarna, vilket gjorde att Demokraterna agerade i ren obstruism under budgetförhandingarna.

Att statsförvaltningen nu stängts har vissa konkreta men begränsade konsekvenser och berör framförallt icke-väsentliga funktioner såsom statliga nationalparker och museum genom att dessa inte hålls öppna. Ett antal statligt anställda kommer dessutom inte att kunna gå till jobbet på måndag och fram tills en lösning framkommer. Kring 700.000 illegala invandrare i DACA-programmet kommer även bestraffas av att statsförvaltningen stängs eftersom DACA-programmet försvinner i mars och ingen lösning har godkänts. Även barn bestraffas av denna utveckling eftersom vissa vårdprogram för just barn påverkas negativt.

Demokraternas vägran att samarbeta kring budgeten straffade alltså precis samma två grupper partiet påstår sig värna om, nämligen illegala invandrare och barn.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: