måndag 15 januari 2018

Ekonomer: Trump och inte Obama är anledningen till USA:s förbättrande ekonomi

Sedan Donald Trump tillsattes som president har amerikansk ekonomin hettat till rejält. Vänsterliberaler hävdar att detta är tack vare Barack Obama. Enligt en undersökning av ekonomer av Wall Street Journal är slutsatsen att den starka amerikanska ekonomin ska tillskrivas Donald Trump och inte Barack Obama.

Wall Street Journal gjorde nyligen en undersökning av 68 ekonomer inom diverser arbetsplatser där de tillfrågades vem som är anledningen bakom den snabbt växande amerikanska ekonomin. De flesta ekonomerna svarade att Trump är del av anledningen. En majoritet svarade även att Trump delvs eller mycket kraftigt haft en positiv påverkan på den växande BNP, jobbskapandet, och börsen. Ekonomer hänvisar till avregleringar och skattereformen under Trumps presidentskap som anledningen till den heta amerikanska ekonomin.

För ett år sedan gjorde Wall Street Journali samma undersökning om Barack Obama. Ekonomerna då gav Obama betydligt sämre betyg än Trump nyligen fick. Obama fick positivt betyg i samband med ekonomisk stabilitiet men negativt betyg beträffande långsiktig ekonomisk BNP-tillväxt.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: