tisdag 9 januari 2018

USA verkställer nytt system för upphävningar av medborgarskap

Under presidenten Barack Obama identifierade det amerikanska departementet för inrikes säkerhet, Department of Homeland Security, ett antal individer som erhålligt amerikanskt medborgarskap utan att kunna bevisa sin identitet. Dock agerade inte Obama utefter denna information. Donald Trump har nu beslutat att verkställa ett nytt system i syfte att upphäva medborgarskap som erhållits i fall där individens identitet inte har kunnat fastställas.

Det amerikanska Justitiedepartementet meddelade nyligen att de ämnar verkställa det sk. Operation Janus, ett nytt system där individer som erhållit amerikanskt medborgarskap då de inte bekräftat sin identitet ska ifråntas medborgarskapet.

Baljinder Singh, som även använder namnet Davinder Singh, och ursprungligen kommer från Indien anlände till USA 1991 utan dokument som kunde bevisa hans identitet. Han ansökte omedelbart asyl och släpptes således in i landet. Sedan gifte han sig i USA för att slutligen tilldelas ett permanent uppehållstillstånd och medborgarskap genom giftemålet, trots att han aldrig kunde bevisa sin identitet.

Det amerikanska Justitiedepartementet har nu under Donald Trump upphävt Singhs amerikanska medborgarskap eftersom han tilldelats det på osäkra grunder då han aldrig erhöll ett permanent uppehållstillstånd genom den lagliga vägen som innebär att man måste bevisa sin identitet. Singhs status har nu återgått till permanent uppehållstillstånd men eftersom han erhöll utan att kunna bevisa sin identitet riskerar han nu dessutom att deporteras.

En talesperson för Justitiedepartementet poängterar att Singh har underminerat immigrationssystemet i USA och därmed äventyrat rättssäkerheten i landet och således måste i fråntas sitt medborgarskap.

Det amerikanska migrationsverket meddelar även att 1,600 individer nu ska inför rätta då även deras amerikanska medborgarskap har utan att de kunde bevisa sin identitet. Enligt ny information kan hela 315,000 amerikanska medborgarskap ha tilldelats trots att det var problem med fingeravtryck kring identiteter. Justitiedepartementet påpekar att människor med kriminell bakgrund därmed kan ha lyckats erhålla ett amerikanskt medborgarskap.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: