söndag 21 januari 2018

Flest amerikaner lägger skulden på Demokraterna över stängd statsförvaltning

Amerikanska nyhetsanalyser rapporterade nyligen att den amerikanska statsförvaltningen nu är stängd eftersom Kongressen inte lyckades förhandla fram en ny budget. Enligt en ny CNN-undersökning lägger flest amerikaner skulden på det Demokratiska partiet för denna utveckling medan minst skuld läggs på Donald Trump.

Enligt en ny undersökning som vänsterliberala CNN gjort anser 31 procent av amerikaner att Demokraterna bär skulden för att budgetförhandlingarna klappade ihop. 26 procent lägger skulden på det Republikanska partiet medan 21 procent skuldbelägger Donald Trump.

Migrationsprogrammet DACA som berör barn till illegala invandrare står i centrum för att förhandlingarna bröt ihop. Majoriteten av amerikaner, 56 procent, anser enligt samma undersökning att DACA inte är värt att skydda om det betyder att statsförvaltningen måste stänga ned tillfälliigt. Endast 31 procent anser att det är värt att stänga ned statsförvaltningen för att skydda DACA.

Siffrorna i undersökningen tyder på att gruppen oberoende väljare lägger skulden på Demokraterna istället för på Republikanerna, vilket kan komma att få stor betydelse i höstens Kongressval. Att färre lägger skulden på Donald Trump än Demokraterna beror sannolikt på att Trump öppet var villig att kompromissa kring DACA samtidigt som Demokraterna inte visade samma välvilja till kompromisser.

Det spekuleras redan i vänsterliberal media att stängningen av statsförvaltningen kan komma att straffa Demokraterna i höstens Kongressval eftersom partiet framställer sig som obstruktionistiskt. Vidare är flera moderata Demokrater oroade över att vänsteraktivisterna i partiet tagit över agendan för mycket.

Pressen ökar nu rejält att förhandla fram en ny budget eftersom militären redan börjar påverkas negativt. Det partiet som slutligen flest amerikaner beskyller för att inte ge militären sitt stöd genom att tillåta att statsförvaltningen stängs kommer sannolikt att bestraffas i valurnan både i höst och presidentvalet 2020.

Undersökningen visar även att allt fler amerikaner ger Trump godkänt betyg som president. 40 procent ger nu Trump godkänt, upp från 35 procent för några veckor sedan. Endast 18 procent ger Kongressen godkänt betyg. Detta kan vi tolka som att amerikaner tillskriver Trump och inte Kongressen äran för att skattereformen genomfördes och att ekonomin och arbetsmarknaden är heta.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: