måndag 27 juli 2009

Ralph Reed vill starta Christian Coalition 2.0

Under 1980 och 1990-talet så var den kristna högern en faktor att definitivt räkna med i amerikansk politik. Grundbultarna i denna rörelse utgjordes då av Jerry Falwells Moral Majority, James Dobsons Focus on the Family och på 1990-talet av baptistpastorn Pat Robertsons organisation Christian Coalition - där den då unge Ralph Reed var ansiktet utåt för den kristna koalitionen.

De senaste tio åren har den "kristna högern" dock i princip tynat bort från det offentliga rummet (och lever bara kvar i en fett laggande svensk myt om en "mäktig amerikansk kristen höger"). Kärnväljarna kvarstår dock utan tvekan och är en faktor alla amerikanska politiker måste ta i akt - men deras direkta inflytande är inte tillnärmelsevis lika stort som förr.

1988 ställde Pat Robertson upp som Republikansk presidentkandidat, och utmaningen fanns till och med att George Herbert Walker Bush skulle välja denne till vice-president (vilket han naturligtvis inte gjorde. Om sen det val han gjorde var bra är en helt annan sak). En person så representativ för den kristna högern skulle ha mycket svårt att idag nå så långt i politiska sammanhang.

I valet 2000 och 2004 så spelade den kristna högerns kärnväljare en viktig roll för valet och återvalet av George W. Bush - och Ralph Reed arbetade då som Bushkampanjens länk till de evangelikala kristna. 1999 talade alla Republikanska presidentkandidater (utom John McCain) på Christian Coalitions årliga konferens. Bush själv hade dock en betydligt mjukare ton än den gamla kristna högern som på 1980- och 1990-talet främst förknippades med religiös sexualmoral (mot fri sex, mot bögsex, mot aborter, mot homoadoptioner, mot pornografi, mot... et c). Den kristna högern sysslade förstås också med mer "positiva" frågor - som försvar för religionsfrihet, en stark tilltro på konstitutionen, hjälparbete bland fattiga et c - men moralfrågorna var tveklöst de som gjorde dem mest kända, mest omtyckta och mest oomtyckta.

Den kristna högern fanns också i valet 2008. Republikanernas kandidat Mike Huckabee, var också han, i likhet med Pat Robertson, baptistpastor och drog många evangelikala röster som tidigare hade dragits till den kristna högern.

Sarah Palin
identifierade sig också med denna rörelse och lät sig mitt under valkampanjen radiointervjuas av James Dobson för Focus on the Family. Hon entusiasmerade också tveklöst den kristna högerns kärnväljare som aldrig känt någon djupare kärlek till John McCain (i synnerhet inte sen han i valet 2000 kallade Pat Robertson och de andra profilerna för "intoleransens agenter").

Palin och Huckabee kan tyckas mycket nog. Men med blicken i backspegeln så hade den kristna högern 2008 tagit ytterligare ett rejält steg bakåt. I presidentvalet 2008 var det snarare den kristna vänstern, som personifierad i Barack Obama, tog ett stort steg framåt - och Obama lyckades på ett sätt som få Demokratiska kandidater efter Jimmy Carter, att tilltala evangelikala kristna.

Nu planerar dock den kristna högern en come-back. Ralph Reeds nya projekt är att starta upp en ny variant av Christian Coaltion. Den kommer dock att te sig lite annorlunda än Pat Robertsons organisation:

“This is not going to be your daddy’s Christian Coalition,” sa Reed i en intervju där han beskrev sin nya organisation som kommer att heta Faith and Freedom Coalition. “It has to be younger, hipper, less strident, more inclusive and it has to harness the 21st century that will enable us to win in the future.”

Reed - som var Christian Coalitions främsta ansikte utåt under stora delar av 1990-talet, och av Time Magazine förklarades vara the “right hand of God” - säger att han dock denna gång är mindre intresserad av att själv synas. Vad han vill med sin organisation är främst att träna en ny generation konservativa ledare, volontärer och aktivister och att göra detta inte minst med hjälp av Internet. Reeds organisation kommer också att försöka nå bortom klassika Republikanska marker bland vita evangelikala och trogna katoliker - och även rikta in sig mer mot svarta och latinoamerikaner.

"There's a whole rising generation of young leaders in the faith community, and rather than nab the publicity I did at Christian Coalition, I want to cultivate and train that rising generation," sa Reed. "One question is, who is our future Barack Obama, doing local organizing just like he was in the 1990s?"

Idén till organisationen fick Reed efter valförlusten 2008 när Obama slog en spricka i den tidigare väldigt Republikanska, vita evangelikala väljarkåren. Denna grupp vann Bush år 2004 med 79% - John Kerry, Demokraternas dåvarande kandidat, fick 21% av gruppen. Men Obama fick däremot 26%. Reed förklarar dock att Obama förmodligen hade fått ännu högre procentantal om McCain inte tagit in Sarah Palin som vice-presidentkandidat:

"Palin was a much bigger asset to McCain than Biden was to Obama,"
fortsatte Reed. "As an authentic conservative and as a woman of faith, she brought a huge injection of energy."

Med organisationen Faith and Freedom Coalition vill dock Reed upprätta Republikanernas fäste bland de evangelikala. På sin sida har han Gary Marx - som under Republikanernas primärval förra året arbetade för Mitt Romney.

Reed förklarar vidare att de evangelikala idag har ett helt annat perspektiv än evangelikala hade för 20 år sedan. För 20 år sedan var evangelikala en ny företeelse i politiken - idag är de en etablerad sådan.

"Twenty years ago, we never had people who had been the chief speechwriter to the president or senior staff at the Justice Department and all that has changed", förklarade han.


I dagsläget behöver Republikanerna all hjälp de kan få i kampen om de evangelikala väljarna. Om Reed lyckas med sina ambitioner återstår dock att se - men med rätt strategi, och med rätt människor så har han goda chanser att åstadkomma åtminstone något. I glappet mellan Reeds tidigare engagemang har Rick Warren smått börjat ta över som den evangelikala världens ansikte mot politiken. Denne har dock länge haft just den breda inkluderande synen på evangelikala som nu också Reed tänker satsa på. Vad för slags relation de två kommer att utveckla i det arbetet återstår att se.

Källor: US News, Atlanta Metro

Se även tidigare inlägg:

Sarah Palin talar med James Dobson om tron etc
20081024

Rick Warren - den nya kristna högerns nya ansikte? 20081221

Inga kommentarer: