torsdag 18 november 2010

Vad GITMO-domen innebär för Obamas Justitiedepartement

En debattpanel på Fox News diskuterar här av det nästan fullständiga friandet av GITMO-fången Ahmed Khalfan Ghailani innebär för Obama-administrationen och Eric Holders Justitiedepartement. Charles Krauthammer - som är en av deltagarna - menar att detta är ett stort bakslag:Det här är förstås ett otroligt stort bakslag för Obama, som - även om han ändrat åsikt i massa frågor sedan dess - trots allt kampanjade mot GITMO/militärdomstolarna och har spenderat stora delar av sitt presidentskap med att försöka få till civila åtal mot GITMO-fångarna. Vad det här domslutet visar är att Obamas idéer som tidigare kritiserats skarpt, nu också i praktiken visar sig ha varit synnerligen ogenomtänkta. Något alla som hängde med i Obamas naiva kampanjretorik kring dessa saker förstod redan då.

Notera hur detta rapporteras i svensk media. DN:s rubrik om saken lyder: Guantánamofånge friad från terrorism - vilket indikerar att fången var oskyldig, och att "Obamas politik" var bra - trots att detta domslut helt uppenbart inte alls var vad Obama-administrationen önskade.

SVD:s web-TV inslag har rubriken: "Guantanamofånge
friad från terrorism"
- ett inslag som också det lägger tonvikten vid frigivandet, och inte ägnar ett ord om detta i förhållande till Obama-administrationens synnerligen naiva tro att civila domstolar skulle kunna fälla GITMO-fångar på samma sätt som militärdomstolar. Man nämner heller inte att Obama-administrationens önskan i detta fall hade varit att se en fällande dom på de flesta punkter, men att detta förstördes just pg a att reglerna för civila domstolar helt enkelt är svåra att applicera på GITMO-fångar. Varför militärdomstolar är precis vad som behövs.

Den fråga som nu kan ställas är vad detta kommer att innebära för Justitieminister Eric Holder? Om Obama vill slippa personligt ansvar så är Holder i detta fall en utmärkt syndabock. Kan han möjligtvis få lämna sin post någon gång strax efter att den nya kongressen tillträtt? Vi får se.

New York Times skriver följande om domen:

The mixed verdict in the case of the first Guantánamo detainee to be tried in a civilian court on Wednesday quickly re-ignited a fierce debate over the Obama administration’s effort to restore the role of the traditional criminal justice system in handling terrorism prosecutions.

...critics of the Obama administration’s strategy on detainees said the verdict proved that civilian courts could not be trusted to handle the prosecution of Al Qaeda terrorists.


Och lite längre fram påpekas att även förespråkarna av åtal i civila domstolar finner domen problematisk:

While Judge Kaplan could still sentence Mr. Ghailani to a life sentence, even some proponents of civilian trials acknowledged that his acquittal on most of the charges against him was damaging to their cause because it was a stark demonstration that it was possible that a jury might acquit a defendant entirely in such a case. Several critics explicitly noted Mr. Holder Jr.’s vow that “failure is not an option” in the prosecution of accused conspirators in the Sept. 11 attacks.


Inte direkt den bild som gavs av saken i de svenska tidningarna.

Se även tidigare inlägg:

GITMO-fånge friad på de flesta punkter - bakslag för Obama 20101118

1 kommentar:

Anonym sa...

Vet inte om att fällas på EN punkt, som ger 20 års fängelse är så pass friande dom. Eller?