söndag 22 mars 2009

Obama får svenska ungdomar att välja USA

SVD rapporterade härförleden att 900 ungdomar i Skandinavien i år har ansökt om ett år på high schools i USA; och det bara med STS High School. Det är en ökning med 19 procent i Sverige.

Enligt Fredrik Slätis vid STS beror det ökade intresset för studier i USA på Obama:

- Vi har märkt att studenterna har fått en mer positiv bild av USA efter att Obama blev president.

Källa: SVD

Inga kommentarer: