lördag 28 mars 2009

Vildsvin terroriserar George H W Bush-parken i Houston

George Bush Park i Houston Texas, är USA:s sjätte största stadspark med en area på 32 kvadratkilometer. Parken, som skapades på 1940-talet som en del av en vattenreserv till för att skydda staden från översvämningar, hette tidigare Cullen-Barker Park, men bytte 1997 efter ett förslag av parkkommissionär Steve Radack, namn till George Bush Park - för att hedra den tidigare presidenten.

Parken har dock under en längre tid ockuperats av en härjande hord vildsvin, som i flera år bökat upp gräsmattor, förstört blomplanteringar och smått börjat utgöra ett hot mot parkens besökare. Parkkommissionär Steve Radack som uppskattar att det finns så många som mellan 10 000 till 15 000 vildsvin i nationalparken, har fått avslag till sin begäran att bedriva skyddsjakt med pilbåge, med motivering att ett skadeskjutet vildsvin är farligt för allmänheten, samt att det förmodligen inte kommer att minska beståndet i tillräckligt stor utsträckning. Han har dock fått godkänt att använda fler vildsvinsfällor - ett fångstprogram som redan funnits i tio år, och som årligen fångar in mellan 300 och 400 vildsvin. Något han var positiv till.

“It’s so important that we start controlling these animals,” sa Radack, dagen efter att han fått besked från Richard Long från Houstons naturvårdsverk om att han skyddsjakt med båge inte skulle tillåtas. “I think, at the rate they’re reproducing, it poses a danger to the people who use that park. So, I’m going to continue to try to find a solution.”

Här är ett filmklipp där situationen med vildsvinen beskrivs mer ingående.

Källa: chron.com

Inga kommentarer: