söndag 22 mars 2009

Därför vill South Carolina inte stimuleras kortsiktigt

Guvernör Mark Sanford skriver här en artikel i Wall Street Journal, varför han inte vill ha Obamas stimulanspengar, och varför det skulle vara mycket bättre om han fick använda pengarna för att göra en rejäl avbetalning på delstatens statsskuld.

11% av South Carolinas skatteintäkter går till skuld-avbetalning, skriver han. Därtill har South Carolina 20 miljarder i ännu icke finansierade pensionsprogram etc att försöka betala. Statsbudgeten har redan skurits ner fyra gånger de senaste månaderna i samband med att den ekonomiska krisen drabbat delstaten och minskat skatteintäkterna. President Obama har avsatt 2 miljarder dollar för att finansiera olika redan existerande program i South Carolina, som te x Medicaid. I det paketet finns dock även 700 miljoner som Sanford i egenskap av guvernör också har bestämmanderätt över och som han skulle vilja användas för att betala av delstatsskulden.

Problemet med att Obama skjuter in pengar i delstatsprogram som delstaten själv inte har råd med - är att delstaten i längden heller inte kommer att ha råd med det hela, så länge inte hela budgeten omstruktureras. Stimulanspengarna är tänkta att räcka i 24 månader. När den tiden gått ut måste South Carolina antingen hitta ett nytt sätt att finansiera de program som då tills dess upprätthållits genom de federala pengarna, eller tvingas göra drastiska nedskärningar. Det är ett framtidsscenario som bara skjuter problemet på framtiden, menar Sanford och skriver:

"Sure, I could kick the can down the road; in two years, I'll be safely out of office. But it would be irresponsible."

Om South Carolina däremot istället får använda delar av stimulanspaketet för att skriva ner sin statsskuld, så kan de inom två år få möjligheter själva spendera mera (eftersom avbetalningsavgifter et c blir mindre), skära ner på skatter och investera även när den federala hjälpen tar slut.

Det enda som kommer att hända om de federala pengarna bara används för att upprätthålla program som delstaten själv egentligen inte har råd med, är att det kommer att skjuta upp en nödvändig och i längden oundviklig rekonstruktion av delstatsbudgeten. Något pengarna, om de används smart, skulle kunna hjälpa till med redan nu (lite som bailoutpengarna till bilindustrin).

Förra veckan, skriver Sanford, så försökte han nå Vita Huset för att se om möjligheten fanns att kunna använda pengarna på det sätt han som guvernör ansåg i längden var bäst för delstaten. Han beskriver dock det svar han fick på följande sätt:

"Last week I reached out to the president, asking for a federal waiver from restrictions on stimulus money. I got a most unusual response. Before I even received an acknowledgment of the request from the White House, I got word that the Democratic National Committee was launching campaign-style TV attack-ads against me for making it.

Is this the new brand of politics we were promised? Instead of engaging with me and other governors on the merits of our dissent, I am to be attacked in television ads? In the end, I just don't believe a problem created by too much debt will be solved by piling on more debt. This doesn't strike me as an unreasonable or extremist position.

Nevertheless, the White House declined my request for a waiver yesterday afternoon. That's unfortunate. But in coming months we'll continue advancing the debate at the state level about the merits of debt repayment. The fact remains that while we'd all like to spend unlimited dollars on the very real needs that exist in our state, we must spend in the context of what is sustainable."


Guvernör Sanford har pg a avslaget sagt nej till att spendera de 700 miljoner som tilldelats honom och motiverade det beslutet så här:

"We're obviously disappointed by the White House's decision, because it cuts against the notion of federalism and the idea of each state having the flexibility to act in a manner that best suits its needs. As a result, we will not be seeking the use of these federal funds for the way they put our state even further into an unconscionable level of debt."

Jag är inte alls insatt i South Carolinas ekonomi - men om situationen är så som Mark Sanford beskriver, så låter hans förslag väldigt vettigt. Det är egentligen samma debatt som när man diskuterar bistånd: ska pengarna användas till akuta behov, eller ska de användas för att bygga upp ett samhälle som i längden kan stå på egna ben?

Om Sanford fått sin vilja igenom så hade Obamas stimulanspengar kunnat bidra till bådadera.


Källa: Wall Street Journal

Se även tidigare inlägg:

Guvernör Mark Sanford säger nej till stimulanspaketet 20090314

Inga kommentarer: