onsdag 18 mars 2009

Pro-vapen Demokrater protesterar mot eventuellt vapenförbud

65 pro-vapen Demokrater i Kongressen under ledning av Mike Ross från Arkansas, har skrivit ett brev till justitieminister Eric Holder där de motsätter sig ett återinförande av förbud mot privata militäreldvapen. Ett förbud som infördes av Bill Clinton och som gällde ända till 2004 - när det dock gick ut, varefter president Bush helt enkelt inte förnyade förbudet, vilket därför gjorde vapnen lagliga igen.

Eric Holder sa dock förra månaden att Obama planerade att återinföra förbudet. Det var något som vapenägare fruktade redan under valkampanjen, när Obama dock avfärdade deras oro genom att försäkra att han inte tänkte sätta några käppar i hjulen för laglydiga vapenägare. Många vapenägare litade dock inte på honom, och efter att han vunnit valet sköt vapenförsäljningen i höjden, i rädsla för att förbudet så småningom skulle göra att vissa vapen inte skulle tillåtas säljas speciellt länge till.

Eric Holders uttalande visar att vapenägarnas oro var befogad. Men med 65 pro-vapen-Demokrater som motsätter sig ett förbud så kommer ett återinförande av förbudet förmodligen innebära en så kostsam politisk process att Obama förmodligen kommer att anse att han har viktigare saker att spendera sitt politiska kapital på.

I brevet till Holder skrev Demokraterna bland annat att de var väldigt bekymrade över hans uttalande, och förklarade att många av dem som de representerade, lagenligt ägde och använde sådana vapen, och därför skulle påverkas av förbudet - ett sådant förbud skulle också innebära en lång kamp som skulle distrahera från att ge de viktigare frågorna den uppmärksamhet som de förtjänade.

Källa: Politico

Se även tidigare inlägg:

Vapenförsäljningen skjuter i höjden 20081214

Bobby Jindal talar inför National Rifle Association 20081214

Michael Moores propaganda - del 2 20081211

CPAC - del 14: Tribut till Charlton Heston 20090301

Film legend Charlton Heston dead at 84 20080406

Inga kommentarer: