torsdag 19 mars 2009

Irakkriget 6 år

Det har idag gått 6 år sedan president Bush förklarade krig mot Saddam Husseins Irak. Ett krig som ända från början varit kontroversiellt och som skördat tiotusentals människors liv.

Var kriget rätt? Kommer målen om en fri irakisk demokrati att kunna nås?

Frågor som dessa har ända sedan kriget startade 2003 präglat den internationella USA-debatten.

Sedan kriget började har också mycket hänt - och därav mycket negativt. Vi minns förstås alla de fruktansvärda bilderna från fängelset i Abu Ghraib (se denna artikel i Aftonbladet för en liten redogörelse över en sida av den amerikanska ockupationen och över amerikanska övergrepp, som tveklöst skett - och som kan tilläggas, sker i alla krig). De senaste två åren har dock positiva tecken börjat skönjas - till stor del tack vare den truppökning som president Bush pålyste våren 2007. Men kriget är förstås fortfarande kontroversiellt - inte minst i den svenska debatten.

Så här på krigets 6-årsdag vill jag därför rekommendera en artikelserie på tre delar om Irakkrigets historiska grunder som jag författade i höstas. En serie som tar upp kriget ur en aspekt som svensk media under de gångna 6 åren sällan framfört, men som alla svenskar som på ett seriöst sätt vill förstå både Irakkriget såväl som den svenska debatten därikring, borde läsa: Irakkriget ur ett historiskt perspektiv.

Se även tidigare inlägg:

Irakier är mer hoppfulla 20090316

Sunniter och shiiter visar enhet i Irak 20090309

Nedtrappning i Irak - upptrappning i Afghanistan 20090228

Sarkozy besöker Irak 20090211

Valet i Irak skänker legitimitet till President Bush 20090203

Skulle Al Gore ha invaderat Irak? 20081225

Iraks parlament godkänner USA:s nedtrappningsplan 20081127

Se även DN, SVD här och här, samt Aftonbladet.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag föreslår att du går in på www.nurikino.com

Trevlig läsning

Ronie Berggren sa...

Tack för tipset. Jag är inte tidgare bekant med Nurikino - men däremot är argumenten inte helt obekanta.

Jag vet inte om du ännu läst mina artiklar om Irakkriget - om inte så rekommenderar jag det. De artiklarna tar inte upp alla aspekter som skulle kunna tas upp - men de tar upp somliga av argumenten till kriget (och besvarar också en del av invändningarna mot kriget).

En aspekt som dock inte tas upp särskilt ingående är den humanitära aspekten. En aspekt som i sig förtjänar en egen lång artikel. Det råder ingen tvekan om att många saker i humanitärt avseende absolut har blivit sämre i Irak efter USA:s invasion. Förhoppningen är dock att det hela i längden dock ska leda till en långsiktig förbättring. Ungefär på samma sätt som situationen i te x Tyskland eller Japan efter andra världskriget.

Vi får väl se hur det går. Tack för länken i alla fall.