tisdag 3 juli 2012

Rand Paul: HD:s dom ej slutgiltig

Rand Paul har här en utmärkt artikel i USA Today om varför Chefsdomare John Roberts godkännande av ObamaCare inte är sista ordet om saken.

ObamaCare är inte förenlig med den amerikanska konstitutionen, förklarar Rand Paul. Och visserligen stämmer det att Högsta Domstolen har sista ordet ifråga om den saken, men Högsta Domstolens egna beslut är inte ens de alltid förenliga med konstitutionen - i synnerhet inte om man har en konservativ syn på hur denna bör uttolkas.

Paul beskriver hur HD fattat felaktiga beslut som sedan korrigerats av framtida domare:

Think of how our country would look now had the Supreme Court not changed its view of what is constitutional. Think of 1857, when the court handed down the outrageous Dred Scott decision, which said African Americans were not citizens. Think of the "separate but equal" doctrine in Plessy v. Ferguson, which the court later repudiated in Brown v. Board of Education.


Han förklarar också att den klausul som användes för att legitimera ObamaCare har varit omdebatterad sedan USA:s begynnelse. James Madison menade att makten att beskatta och spendera begränsades till de regeringsuppgifter som listades i konstitutionen. I annat fall fanns det inget syfte att lista regeringens uppgifter om en annan mer generell makt - makten att beskatta - kunde köra över dem.

Paul citerar sedan en annan HD-domare som också hette Roberts (men Owen i efternamn) som 1936 i fallet U.S. v. Butler skrev:

"The (tax) invades the reserved rights of the states. (The tax) is a statutory plan to regulate and control … a matter beyond the powers delegated to the federal government. … (The tax is) but (a) means to an unconstitutional end."


Ord Paul menar låter som en bra beskrivning av ObamaCare.

Källa: USA Today

Se även tidigare inlägg:

O Reilly om John Roberts och ObamaCare 20120703

---------------------

Rand Paul om HD:s godkännande av ObamaCare 20120629

Inga kommentarer: