fredag 19 oktober 2012

Al Smith Dinner lockar fram kandidaternas skämtsamma sidor

Kampanjen har de senaste veckorna inneburit blodigt allvar. Igårkväll hölls dock den katolska välgörenhetsmiddagen Alfred E. Smith Memorial Foundation Dinner där kandidaterna enligt traditionen skämtade livligt om sig själva och varandra - men också visade att politik, de heta kampanjerna till trots, bara är en liten del av tillvaron, inte livets mening. Båda visade också, och Romney klädde saken i ord, att det i USA går att ha skarpa politiska meningsskiljaktigheter utan att fördenskull hysa personlig illvilja mot varandra. Och till skillnad från många politiker världen över i diverse demokratiska system som givetvis skulle ha instämt i det påståendet, så framstod kandidaterna på Al Smith Dinner trovärdiga.

Här är Mitt Romney:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyOch här president Obama:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyOch här avrundar kardinal Timothy Dolan middagen:Se även tidigare inlägg:

Romney och Obama kampanjar för fullt 20121018

Inga kommentarer: