torsdag 18 oktober 2012

NRA trappar upp kampanjen mot Obama

National Rifle Association har sedan 2008 varnat för president Obamas önskan att inskränka på andra konstitutionstilläggets rätt att bära vapen. I praktiken har Obama inte gjort särskilt mycket då något politiskt stöd för tuffare vapenlagar inte funnits. HD har dessutom i flera fall under dessa år beslutat om friare, inte mer restriktiva vapenlagar.

Men Obama personligen står inte nära NRA och 2008 uttalade han sig som bekant nedklankande om vanligt folk som håller fast vid vapen och religion. Och i debatten i tisdags sa Obama att han önskade återinföra det förbud Clinton införde mot privata militärvapen (ett förbud som gick ut 2004 när Bush beslöt att inte förlänga det):



Nu trappar NRA därför upp kampanjen mot Obama i swing-stater som Ohio, Virginia, Florida och Wisconsin. Något Washington Examiner här skriver om.

Och NRA:s president David Keene sa:

"the president has ratified what we have been saying" in ads and mailings to pro-gun voters. "See, he peeked out and finally said what he wants,"


NRA kommer nu att påminna väljare i delstaterna om att Obama verkligen utgör den fara för vapenägare man varnat för att han gör. Keene påminner också om att man också har inflytande; under återkallningsvalet av guverör Scott Walker i Wisconsin i somras gick man ut till tydligt stöd för Walker - något många menar ledde till dennes seger.

"We can move the race a couple of points,"


Källa: Washington Examiner

Se även tidigare inlägg:

Vapenfrågan problematisk för demokraterna 20120727

Några fakta om National Rifle Association (NRA) 20120726

Inga kommentarer: